Lutospawanie łukowe stopów aluminium z tytanem i stalą ocynkowaną

Dawid Majewski, Andrzej Winiowski

Abstrakt


Przedstawiono wyniki badań technologicznych z zakresu lutospawania łukowego metodą TIG stopu aluminium AW-5754 (AlMg3) z tytanem oraz lutospawania metodą TIG i niskoenergetyczną metodą MIG prądem przemiennym z pulsacją stopu aluminium AW-6061 (AlMgSi) ze stalą niestopową, ocynkowaną galwanicznie (blacha karoseryjna) DC03+ZE. W badaniach zastosowano spoiwo aluminiowe (Al99,5) i spoiwa na osnowie stopów Al-Si (AlSi5, AlSi12). Połączenia lutospawane poddano badaniom: wytrzymałościowym, metalograficznym oraz strukturalnym z zastosowaniem elektronowego mikroskopu skaningowego i spektrometru z dyspersją energii promieniowania rentgenowskiego (EDS). Opracowano najkorzystniejsze warunki i parametry lutospawania z uwagi na jakość i wytrzymałość połączeń, determinowaną w znacznym stopniu występowaniem na granicach złączy kruchych faz międzymetalicznych. 


Słowa kluczowe


lutospawanie TIG i MIG; stopy aluminium, tytan; właściwości mechaniczne połączeń lutospawanych; parametry lutospawania; TIG and MIG braze welding; aluminium alloy; tita- nium; mechanical properties of braze welded joints; structural properties of braze we

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


L.A. Dobrzański: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. WNT, Warszawa, 2002.

Praca zbiorowa: Poradnik Inżyniera. Spawalnictwo. Tom 1 i 2. WNT, Warszawa, 2004/2005.

Joint publication: Brazing Handbook. 5 ed., AWS, Miami, Florida (2007).

M. Schwartz: Brazing. 2 ed., ASM International, Materials Park, Ohio (2003).

O.M.Barabash, J.N.Koval: Struktura i svojstva metallov i splavov. Naukovaja Dumka, Kijev, (1986).

F.Moller , M.Grden, C.Thomy, F.Vollertsen: Combined laser beam welding and brazing proces for aluminium titanium hybrid structures. Physics procedia, 12, 215÷253 (2011).

B.K.Sabokar, W.N.Zamkov, L.S.Kiriev: Osobiennostiargonovo – dugovoj i diffuzionnoj svarki titana s aluminiem. Avtomatičeskaja Svarka 538, no. 1, 14÷17 (1998).

J.Wilden, J.P.Bergman: Manufacturing of titanium/aluminium and titanium/steel joints by mean of diffusion welding. Welding and Cuting, 3, no. 5, 285 ÷ 290 (2004).

S.Chen, L.Li, Y.Chen, J.Huang: Joining mechanism of Ti/Al. dissimilar alloys during laser welding – brazing process. Journal of Alloys and Compounds, 509, 2001, s. 891÷898.

S.X.Li, X.J.Jing, Y.X.Huang, Y.Q.Xu, C.Q.Zheng, S.Q.Yang: Investigation on TIG arc welding – brazing of Ti/Al dissimilar alloys with Al based fillers. Science and Technology of Welding and Joining, 17, no. 7, 519÷524 (2012).

Z.Ma, Ch.Wang, H.Yu, J.Yan, H.Shen: The microstructure and mechanical properties of fluxless gas tungsten arc welding – brazing joints made between titanium and aluminium alloys. Material and Design, 45, 72÷79 (2013).

V.R.Ryabov, Welding of aluminium alloys to steels. Harwood Akademic Publishers. USA (1998).

C.Thomy, A.Wirth, M.Kreimeyer, F.Wagner, F.Vollertsen, Joining of dissimilar materials – new perspectives for lightweight design in the transportation industries. Welding on the World, 51, 7, 311 – 326 (2007).

A.Winiowski, Structural and mechanical properties of brazed joints of stainless steel and aluminium. Archives of Metallurgy and Materials, 54, 2, 523 – 533 (2009).

M.J.Zhang, G.Y.Chen, Y.Zhang, K.R.Wu, Research on microstructure and mechanical properties welding-brazing of automotive galvanized steel to aluminum alloy. Materials and Design, 45, 24 ÷ 30 (2013).

R.Cao, Q.Huang, J.H.Chen, P.C.Wang, Cold metal transfer spot plug welding of AA6061-T6-to-galvanized steel for automotive applications. Journal of Alloys and Compounds, 585, 622 ÷ 632 (2014).

A. Czupryński, D. Janicki: Przyczyny pęknięć lutospoin w złączach różnoimiennych typu aluminium - ocynkowana stal niestopowa, Przegląd Spawalnictwa, vol 88, No 5, 2016.

T. Pfeifer: Analiza wpływu warunków materiałowo technologicznych na własności połączeń elementów z powłokami na bazie cynku, Przegląd Spawalnictwa, vol 87, No 10, 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v88i9.667

Refbacks

  • There are currently no refbacks.