D􏰍okumentowanie procesu lutowania oraz egzaminowanie lutowaczy i operator􏰖w lutowania twardego wg PN-􏰄N I􏰹􏰽 135􏱁5􏰲2012

Main Article Content

Tomasz Piwowarczyk
Zbigniew Mirski
Andrzej Winiowski
Hubert Drzeniek

Abstract

W artykule przedstawiono obowiązujące procedury dokumentowania procesu lutowania. Porównano aktualne przepisy dotyczące egzaminowania lutowaczy i operatorów lutowania twardego z dotychczasowymi przepisami obowiązującymi do sierpnia 2012 r. Scharakteryzowano zmienne zasadnicze i zakres kwalifikacji wg PN-EN ISO 13585:2012. Opisano procedury egzaminowania i badań złączy próbnych. Przedstawiono świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego lutowacza i operatora. Opisano także korzyści wynikające z wprowadzenia nowej normy. 

Documenting of brazing process and qualification test of brazers and brazing operators acc. to PN-EN iSO 13585:2012 

Abstract

The paper presents the current procedures for documenting the brazing process. The assessment of current rules on qualification test for brazers and brazing operators, with applicable to August 2012. Character- ized key variables and range of qualifications acc. to PN-EN ISO 13585:2012. Describes the procedures for examination and testing of test joints. It is presented qualifying examination certificate for brazers and brazing operators. There are described the advantages of the new standard. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
T. Piwowarczyk, Z. Mirski, A. Winiowski, and H. Drzeniek, “Dô°okumentowanie procesu lutowania oraz egzaminowanie lutowaczy i operatorô°–w lutowania twardego wg PN-ô°„N Iô°¹ô°½ 135ô±5ô°²2012”, Weld. Tech. Rev., vol. 85, no. 9, Sep. 2013.
Section
Original Articles

References

Kuzio T.: Uznawanie technologii lutowania twardego i egzaminowanie lutowaczy według norm europejskich, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 3/2003.

Kuzio T.: Uznana technologia i kompetentny personel podstawą zapewnienia jakości wyrobów lutowanych, Przegląd Spawalnictwa, nr 8-9/2004.

Nowacki J., Chudziński M., Zmitrowicz P.: Dokumentowanie i uznawanie technologii lutowania, Przegląd Spawalnictwa, nr 11/2006.

Nowacki J., Chudziński M., Zmitrowicz P.: Lutowanie w budowie maszyn, WNT, Warszawa 2007.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>