Published: 2015-05-01

Wpływ lutospawania łukowego na właściwości złączy stali ocynkowanej ogniowo

Piotr Białucki, Andrzej Ambroziak, Wiesław Derlukiewicz, Artur Lange, Tomasz Bednarek

Wpływ rodzaju lutu mosiężnego na właściwości złączy lutowanych

Piotr Białucki, Andrzej Ambroziak, Wiesław Derlukiewicz, Michał Kowalski

Właściwości złączy lutospawanych aluminium ze stalą

Piotr Białucki, Andrzej Ambroziak, Wiesław Derlukiewicz, Artur Lange, Michał Glezman

Cô° o-bô°ased bô°razing fillers

Thomas Uhlig, Sebastian Weis, Stefan Schuberth, Bernard Wielage