Badania skłonności do pęknięć gorących metodą Blanchet’a

Lechosław Tuz, Krzysztof Pańcikiewicz, Janusz Adamiec

Abstrakt


W artykule przedstawiono wyniki oceny skłonności do pęknięć gorących dwóch stopów niklu 600 i 617. Próby przeprowadzono na blachach cienkich (1 mm) wykorzystując metodę Blanchet’a. Uzyskane wyniki wskazują na skłonność badanych materiałów do pęknięć gorących przy określonym stopniu odkształceń i naprężeń. Pęknięcia zlokalizowane są w obszarze stało-ciekłym. Nie zaobserwowano ich występowania w dalszej części spoiny. 

Evaluation of hot crack susceptibility by the Blanchet method 

Abstract

The paper shows the results of hot crack susceptibility tests of 600 and 617 nickel alloys. The thin plates (1 mm) in the Blanchet method were used for tests. The increase of hot crack susceptibility of tested alloys with strain and stress is obtained in the mushy zone (S+L). In the other areas of weld metal the cracks were not observed. 





Słowa kluczowe


stopy niklu; pęknięcia gorące; spawanie; nickiel alloys; hot crack; welding

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Song K.H., Nakata K.: Effect of precipitation on post-heat-treated Inconel 625 alloy after friction stir welding, Materials and Design, 31 (2010), s. 2942÷2947.

Yenia C., Koc-akb M.: Fracture analysis of laser beam welded superalloys Inconel 718 and 625 using the fitnet procedure, International Journal of Pressure Vessels and Piping, 85 (2008), s. 532÷539.

Yilbas B.S., Akhtar S.S., Karatas C.: Laser surface treatment of Inconel 718 alloy:Thermal stress analysis, Optics and Lasers in Engineering, 48 (2010), s. 740÷749.

Pakieła Z.: Microstructure and mechanical properties of Inconel 625 superalloy, Obróbka Plastyczna Metali, t. XXI, 3 (2010), s. 143÷154.

Huang C.A., Wang T.H.,. Han W.C, Lee C.H.: A study of the galvanic corrosion behavior of Inconel 718 after electron beam welding, Materials Chemistry and Physics, 104 (2007), s. 293÷300.

Tasak E., Ziewiec A.: Spawalność materiałów konstrukcyjnych Tom 1 Spawalność stali, Wydawnictwo JAK, Kraków 2009.




DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v88i4.600

Refbacks

  • There are currently no refbacks.