Trwałość zmęczeniowa bimetalu cyrkon-stal w aspekcie charakterystyki złącza

Main Article Content

Mariusz Prażmowski
Dariusz Rozumek
Henryk Paul

Abstract

W pracy opisano rozwój pęknięć zmęczeniowych w układach platerów cyrkon-stal spajanych metodą zgrzewania wybuchowego. Próbki o przekroju poprzecznym prostokątnym, charakteryzujące się zróżnicowanym udziałem warstwy przetopionej, poddano wahadłowemu zginaniu oraz wykonano pomiary twardości w obszarze złącza. W odkształconych próbkach zaobserwowano wzrost pęknięć zmęczeniowych równolegle do przyłożonego obciążenia. Inicjacja pęknięć występowała w cyrkonie. 

Fatigue life Zr-CS bimetal in terms of the characteristics of the joint 

Abstract

The paper describes a fatigue crack development in zirconium-steel sheets joined by the explosive welding technology. The clad specimens of rectangular cross-section and with different quantity of melted areas were subjected to oscillatory bending. The strain hardening across the interface was analysed by microhardness measurements. In the specimens, the fatigue crack growth parallel to the applied loading was observed. The crack initiation occurred always in the zirconium plate. 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
M. Prażmowski, D. Rozumek, and H. Paul, “Trwałość zmęczeniowa bimetalu cyrkon-stal w aspekcie charakterystyki złącza”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 4, Apr. 2015.
Section
Original Articles

References

Crossland B., Explosive welding of metals and its application, Clarendon Press, Oxford, 1982.

Prażmowski M., Paul H.: The effect of stand-off distance on the structure and properties of zirconium carbon steel bimetal produced by explosion welding, Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 57, No. 4, 2012, pp. 1201-1210.

Prażmowski M., Paul H., Rozumek D., Marcisz E., Influence of the microstructure near the interface of the fatigue life of explosively welded carbon steel/Zr clads, Key Engineering Materials, Vols. 592-593, 2014, pp. 704-707.

Rozumek D., Mieszane sposoby pękania zmęczeniowego materiałów konstrukcyjnych, Studia i Monografie, z. 241, Politechnika Opolska, Opole, 2009, s. 152.

Thum A., Petersen C., Swenson O., Verformung, Spannung und Kerbwirkung. VDI, Duesseldorf, 1960.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>