Influence of welding process on microstructure of ferritic stainless steels

Main Article Content

Maciej Woszek
Jacek Słania
Grzegorz Golański

Abstract

The paper presents influence of welding process on microstructure of X10CrAlSi13 steel welded joints. Research concentrates on microstructure of parent material, HAZ and HAZ approximate to fusion line due to usage of austenitic 18-8-6 (Cr-Ni-Mn) welding consumable. Article also presents macrography and hardness tests of welded joint. Additionally influence of welding process on X10CrAl- Si13 steel was evaluated. Finally study provides guidance for further research on ferritic stainless steels. 


in polish

Wpływ procesu spawania na mikrostrukturę ferrytycznych stali nierdzewnych

W pracy przedstawiono wyniki badań metalograficznych wykonane na złączu spawanym ze stali X10CrAlSi13. Badaniom zostało poddane złącze P1, w którym nie zastoso- wano podgrzewania wstępnego. Obserwacji mikrostruktury po spawaniu poddane zostały obszary materiału rodzimego, SWC oraz SWC w pobliżu linii wtopienia, ze względu na użycie austenitycznego materiału dodatkowego do spawania klasy 18-8-6 (Cr-Ni-Mn). W artykule przedstawiono również makrostrukturę złącza oraz przeprowadzono badania twardości. Dodatkowo przeprowadzono ocenę wpływu procesu spawania na mikrostrukturę stali X10CrAlSi13. Wskazano również kierunki dalszych badań nad ferrytycznymi stalami nierdzewnymi. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
M. Woszek, J. Słania, and G. Golański, “Influence of welding process on microstructure of ferritic stainless steels”, Weld. Tech. Rev., vol. 89, no. 4, Apr. 2017.
Section
Original Articles

References

M.Woszek, J.Słania, G.Golański: Wpływ podgrzewania wstępnego na właściwości mechaniczne złączy spawanych ze stali X10CrAlSi13. Przegląd Spawalnictwa, Vol. 88, nr 5, 2016.

Tasak E., Ziewiec A.: Spawalność materiałów konstrukcyjnych Tom 1: Spawalność stali. Wydawnictwo JAK, Kraków 2009.

Blicharski M.: Inżynieria Materiałowa stal. WNT wydanie drugie, Warszawa 2012.

Poradnik Inżyniera: Tom 1 Spawalnictwo, pod redakcja prof. dr. hab. inż. Jana Pilarczyka. Wydawnictwo WNT, Warszawa 2014.

Dobrzański L.A.: Metaloznawstwo i obróbka cieplna stopów metali. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1993.

Ferenc K.: Spawalnictwo. WNT, Warszawa 2013.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>