Brazing of AlN ceramics with FeNi42 alloy through a friction deposited metallized coating

Main Article Content

Michał Hudycz
Tomasz Chmielewski

Abstract

Ceramics-metal joints usually are obtained in high-temperature and long-time vacuum processes where the mechanism for the creation of interface is based on the diffusion phenomena. The research has been reported at this article is the part of the bigger scientific project focused on friction metallization of ceramic surface. In order to simplify the process of brazing metals to the ceramics a thin metallic coating is deposited onto ceramics surface by friction surfacing. Due to the intermediate metallic coating brazing process of the ceramicmetal joints can be realized by inactive solder in atmosphere of inert shielding gas. The preliminary results of ceramic AlN with alloy FeNi42 brazing process obtained through friction-deposited coating have been reported. 


in polish

Lutowanie ceramiki AlN ze stopem FeNi42 za pośrednictwem powłoki metalizacyjnej osadzanej tarciowo

Złącza ceramiki z metalami bazują na wysokotemperaturowych, długotrwałych procesach próżniowych, głównie o charakterze dyfuzyjnym. Opisane w artykule badania są częścią pracy badawczej ukierunkowanej na opracowanie technologii tarciowego osadzania powłok metalizacyjnych na ceramice w celu ułatwionego spajania, w tym lutowania ceramiki z metalami. W celu uproszczenia procesu lutowania ceramiki z metalami na powierzchni ceramiki konstrukcyjnej wytwarzana jest cienka powłoka metaliczna ułatwiającą lutowanie z metalami z wykorzystaniem lutów nieaktywnych w osłonie gazów. W pracy zaprezentowano wstępne wyniki badań złączy lutowanych ceramiki AlN ze stopem FeNi42 uzyskanych za pośrednictwem tarciowo osadzanej powłoki metalizacyjnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
M. Hudycz and T. Chmielewski, “Brazing of AlN ceramics with FeNi42 alloy through a friction deposited metallized coating”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 9, Sep. 2016.
Section
Original Articles

References

Chmielewski T.: Wykorzystanie energii kinetycznej tarcia i fali detonacyjnej do metalizacji ceramiki, Prace Naukowe PW, Seria Mechanika, Zeszyt 232, 2012, s.1-155.

K. Pietrzak, D. Kaliński, M. Chmielewski, T. Chmielewski, W. Wlosiński, K. Choręgiewicz: Processing of intermetallics with Al2O3 or steel joints obtained by friction welding technique, Proc. 12th Conference of the European Ceramic Society ECerS XII, Stockholm (2011).

Włosiński W., Chmielewski T., Kucharczyk M.: Spajanie tarciowe stopów NiAl i FeAl ze stalą węglową St3S, Przegląd Spawalnictwa, vol. 76, nr 1, s. 6-12. 2004.

Włosiński W., Chmielewski T., Grabowska A.: Warunki spajania tarciowego i struktura złączy Al2O3-Al i Al2O3-Cu, Przegląd Spawalnictwa, vol. 75, nr 12, s.1-5. 2003.

Hudycz M.,Winiarski M., Chmielewski T.: Tarciowe metalizowanie ceramiki AlN tytanem, Przegląd Spawalnictwa, vol. 87, nr 10, s. 31-35, 2015.

Hudycz M., Chmielewski T., Winiarski M., Golański D.: Właściwości tytanowej powłoki metalizacyjnej osadzanej tarciowo na ceramice Al, Przegląd Spawalnictwa, vol. 88, nr 5, s. 29-35, 2016.

Chmielewski T., Golański D., Włosiński W., Zimmerman J.: Utilizing

the energy of kinetic friction for the metallization of ceramics. Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences, vol. 63, nr 1, s. 201-207, 2015.

Rogalski G., Fydrych D., Walczak W.: Wpływ cyklu cieplnego na właściwości zgrzewanych wybuchowo złączy stal-aluminium, Przegląd Spawalnictwa, vol. 85, nr 6, s. 60-54, 2013.

Rogalski G., Fydrych, D., Walczak W.: Zastosowanie zgrzewania wybuchowego do wytwarzania kompozytów metalowych z osnową ceramiczną. Przegląd Spawalnictwa, vol. 85, nr 6, s. 54-59, 2013.

Mirski Z., Różański M.: Lutowanie dyfuzyjne tytanu i jego stopu na osnowie fazy TiAl (y). Inżynieria Materiałowa, nr 2/2010, s. 161-166.

Mirski Z., Różański M., Winiowski A.: Lutowanie dyfuzyjne tytanu z użyciem przekładek z miedzi i niklu, Przegląd Spawalnictwa, vol. 84, nr 10, s.15-18, 2012

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>