The simulation of the stress field of welded joint containing the discontinuities No 1014

Jerzy Nawrocki, Jacek Słania

Abstrakt


This paper contains the results of the stress field of the weld joint which contains the incompatibility 1014. Calculations were carried out by using the finite element method simulation and the rough calculations performed with accordance to the principles of the fracture mechanics.


Słowa kluczowe


FEM Simulation; stress concentration in the welds; discontinuities; fracture mechanic

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych. 2007.

PN-EN ISO 14341. Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe i stopiwo do spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych. Klasyfikacja. 2017.

PN-EN ISO 5817 Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu i tytanu i ich stopów. Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych. 2009.

J. German, Podstawy mechaniki pękania, Politechnika Krakowska, Kraków 2011

D. Roylance, Introduction to Fracture Mechanic, MIT, Cambrige (2001).

J.W. Hutchinson, Fundamentals of the Phenomenological Theory of Nonlinear Fracture Mechanics, Journal of Appiled Mechanics, ASME (1981), Tom 50.

PN-EN ISO 6892-1:2016-09. Metale. Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze pokojowej, PKN, Warszawa (2016).

H. Tada, P.C. Paris i G.R. Irwin, The stress analysis of cracks handbook, ASME Press, New York (2000).
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v91i1.999

Refbacks

  • There are currently no refbacks.