Badanie właściwości i struktury połączeń spawanych nowej i eksploatowanej stali 14 MoV6-3 (13HMF); Evaluation of the mechanical properties and microstructure of before and after operations 14 MoV6-3 (13HMF) steel joints

Main Article Content

Mateusz Ścisłowski
Leopold Michał Barwicki
Anna Zielińska–Lipiec
Edmund Tasak
Krzysztof Pańcikiewicz

Abstract

W pracy przedstawiono właściwości i strukturę połączenia spawanego pomiędzy elementem ze stali eksploatowanej 14 MoV6-3 oraz elementem nowym, nieeksploatowanym, również ze stali 14 MoV6-3. Oba elementy w postaci płyt o wymiarach 110x220x20 mm połączono dwoma metodami spawania łukowego. Grań spoiny wykonano metodą spawania elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (TIG), natomiast wypełnienie metodą spawania elektrodą otuloną (MMAW). Pospawany element został poddany wyżarzaniu odprężającemu. Powstałe złącze spawane zostało poddane badaniom nieniszczącym: VT, PT, RT oraz badaniom niszczącym: badaniu udarności, rozciąganiu złącza, badaniom metalograficznym oraz badaniu rozkładu twardości w złączu. W wyniku badań ustalono, iż istnieje możliwość wykorzystania zastosowanych metod spawania do wykonywania remontów lub modernizacji instalacji energetycznych

Abstract

The paper presents the structure and properties of the weld joint between the operated steel 14MoV6-3 and a new, non-operated steel 14MoV6-3 element. Both elements in the form of plates of dimensions 110 x 220 x 20 mm were joined by two methods of arc welding. Ridge welds made by welding tungsten inert shielding gas TIG, while filling was made by welding with coated electrode MMAW. Welded item has been heat treated stress-relief annealing. The resulting joint has been subjected to non-destructive testing: VT, PT, RT and destructive testing: impact test, tensile joints, metallographic examination and testing of hardness distribution in the joint. The research found that there is a possibility to use the methods of welding for repair or upgrading of power plants structures. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
M. Ścisłowski, L. M. Barwicki, A. Zielińska–Lipiec, E. Tasak, and K. Pańcikiewicz, “Badanie właściwości i struktury połączeń spawanych nowej i eksploatowanej stali 14 MoV6-3 (13HMF); Evaluation of the mechanical properties and microstructure of before and after operations 14 MoV6-3 (13HMF) steel joints”, Weld. Tech. Rev., vol. 86, no. 4, Apr. 2014.
Section
Articles

References

Dobrzański J., Paszkowska H., Kowalski B., Wodzyński J.: Diagnostyka elementów urządzeń energetycznych pracujących pod działaniem ciśnienia w podwyższonej temperaturze. Prace IMŻ 1(2010).

Zieliński A., Dobrzański J., Wodzyński J.: Ocena trwałości elementów części ciśnieniowej kotłów energetycznych w procesie dopuszczania do eksploatacji poza obliczeniowy czas pracy. Prace IMŻ 1(2010).

Wińcza M.: Analfabetyzm techniczny – rzeczywistość, czy fikcja: (analiza problemu). Przegląd Spawalnictwa 6/2008, s.11÷15.

Dobrzański J.: Materiałoznawcza interpretacja trwałości stali dla energetyki, Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering; Vol. 3, 2011.

Trzeszczyński J.: Żywotność urządzeń cieplno–mechanicznych bloków energetycznych po ich modernizacji. Pro novum, grudzień 2000, s. 14÷17.

Brunne W.: Możliwość wydłużania żywotności głównych rurociągów parowych do założonego czasu pracy. Energetyka, Zeszyt tematyczny, s. 16÷19, grudzień 2002.

Brunne W.: Korzyści płynące z modernizacji rurociągów w celu wydłużenia czasu ich eksploatacji. Dozór techniczny 1-2/2010.

Trzeszczyński J.: Żywotność urządzeń cieplno-mechanicznych bloków energetycznych po ich modernizacji. Energetyka, Zeszyt tematyczny, s. 14÷15, grudzień 2000.

EN 10216-2, Seamless steel tubes for pressure purposes – Technical delivery conditions – Part 2: non-alloy and alloy steel tubes with specifed elevated temperature properties (including amendment A1:2004).

PN-EN 1321 marzec 2000, Badania niszczące metalowych złączy spawanych. Badania makroskopowe i mikroskopowe złączy spawanych.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>