Wpływ kształtu narzędzia w metodzie zgrzewania FSW stopu Al na jakość zgrzein

Krzysztof Mazurkiewicz, Mariusz Bober

Abstrakt


W pracy przedstawiono wyniki badań zgrzewania metodą FSW (ang. Friction. Stir. Welding) stopu aluminium typu 6082. Analizowano wpływ kształtu narzędzia na jakość zgrzein. Zaprojektowano i wykonano modułowe narzędzia o różnej geometrii zarówno powierzchni tarcia oprawki, jak i narzędzia roboczego. Testy zgrzewania wykonano dla złączy nakładkowych i doczołowych na podkładce przy zmiennych parametrach procesu. Wykazano, iż zarówno geometria powierzchni tarcia, jak i kształt narzędzia roboczego istotnie wpływają na wygląd lica oraz jakość połączenia zgrzewanego.


Słowa kluczowe


FSW; Al alloys; welded joints; Friction welding

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Lacki P., Derlatka A.: Zastosowanie technologii FSW w strukturach aluminiowych, Obróbka Plastyczna Metali, 2013, vol. XXIV, nr 3, s. 205-218.

Bogucki R., Pietras A., Węglowska A.: Zgrzewanie tarciowe stopu aluminium EN AW-6005A metodą FSW, Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe, nr 1, (25), 2010, s. 85-100.

Doude H, Schneider J., Patton B., Stafford S., Waters T., Varner C.: Optimizing weld quality of a friction stir welded aluminum alloy, Journal of Materials Processing Technology, 2015, vol. 222, pp. 188-196.

Miara D., Matusiak J.: Wysokowydajne zgrzewanie FSW stopu aluminium przerabianego plastycznie, Przegląd Spawalnictwa, 2017, vol. 89, nr 10, s. 27-31.

El-Sayed M.M., Shash A.Y., Abd-Rabou M.: Finite element modeling of aluminum alloy AA5083-O friction stir welding process, Journal of Materials Processing Tech., Volume 252, February 2018, pp. 13-24.

Taysoma B.S., Sorensena C.D., Hedengrenb J.D.: Dynamic modeling of friction stir welding for model predictive control, Journal of Manufacturing Processes 23, 2016, pp. 165-174.

Kalemba I., Dymek S.: Mikrostruktura i właściwości połączeń stopów aluminium wykonanych metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny, Przegląd Spawalnictwa, 2011, vol. 83, nr 7, s. 45-50.

Zhang Y.N., Cao X., Larose S., Wanjara P.: Review fo tools for friciton stir welding and processing, Canadian Metallurgical Quarterly, 2012, vol. 51, no. 3, pp. 250-261.

Wojsyk K., Kudła K.: Analiza konstrukcji i opracowanie geometrii narzędzi do zgrzewania złączy ze stopów metali metodą FSW, Przegląd Spawalnictwa, 2015, vol. 87, nr 10, s. 42-44.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v90i8.920

Refbacks

  • There are currently no refbacks.