Pękanie gorące złączy spawanych – badania i symulacje numeryczne

Tomasz Kik, Marek Slováček, Jaromír Moravec

Abstrakt


W artykule przedstawione zostały prace nad opracowaniem metod obliczeniowych pozwalających określać skłonność złączy spawanych do pękania gorącego przy zastosowaniu analiz numerycznych procesów spawania metodą elementów skończonych. Opisane metody obliczeniowe opracowane zostały w oparciu o stosowane z powodzeniem od dłuższego czasu w przemysłowych aplikacjach narzędzie obliczeniowe, jakim jest SYSWELD. Zestawione ze sobą zostały wyniki rzeczywistych prób Houldcrofta, jak i analiz numerycznych tych przypadków. Zasygnalizowano również konieczność dalszego prowadzenia prac nad rozwojem tego ciekawego, a zarazem potrzebnego obszaru wiedzy, który jesteśmy w stanie rozwiązać również za pomocą analiz numerycznych.


Słowa kluczowe


MES; analizy numeryczne; pękanie gorące; Sysweld; Houldcroft test; BTR

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kolarik L., Kovanda K., Valova M., Vondrous P., Dunovsky J.: Weldability test of precipitation hardenable aluminium alloy EN AW 6082 T6, MM Science Journal, July, 2011, pp. 242-247.

Welding simulation user guide, Sysweld manual ESI Group, 2016.

Slováček M., Kik T.: Wykorzystanie analiz numerycznych procesów spawania jako wsparcia technicznego w przemyśle. Cz. 1, Wstęp do zagadnienia symulacji numerycznych procesów spawania, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 2015 R. 59 nr 4, s. 42-47.

Slováček M., Vaněk M., Kik T.: Wykorzystanie analiz numerycznych procesów spawania jako wsparcia technicznego w przemyśle. Cz. 2, Metodologia i walidacja, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, 2015 R. 59 nr 5, s. 38-43.

Kik T., Slováček M., Moravec J., Vaněk M.: Numerical Analysis of Residual Stresses and Distortions in Aluminium Alloy Welded Joints, Applied Mechanics and Materials, Vols. 809-810, 443-448 DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.809-810.443

Neumann H., Moravec J. : Trhliny za tepla ve svarových spojích, Zpráva TU Liberec, TUL-Z-17 HT- 01, prosinec 2017.

Turowska A., Adamiec, J.: Zakres kruchości wysokotemperaturowej złączy spawanych stopu Inconel 625, Przegląd Spawalnictwa, 2015, R. 87, nr 10, s. 104-107.

Lippold J.C.: Welding Metallurgy and Weldability. Copyright © 2015 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, Published simultaneously in Canada.

Kolarik, L. et al.: Solidification cracking T-joint weldability test of precipitation hardenable Al alloys, Annals of DAAAM 2011, Vienna: DAAAM International, 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v90i5.913

Refbacks

  • There are currently no refbacks.