Hot welds cracking – research and numerical simulations

Main Article Content

Tomasz Kik
Marek Slováček
Jaromír Moravec

Abstract

In this paper, works on the new calculation methods development for welds hot cracking prediction using Finite Element Method numerical analyses of welding processes were presented. Described calculation methods are based on a modern FEM software SYSWELD which has been successfully used for a long time in industrial applications. Results from the real Houldcroft welding tests and numerical analyses were compared. It was also notified that this very interesting and necessary knowledge area, which we can solve with FEM calculations and which need to be still developed.


in polish

Pękanie gorące złączy spawanych  – badania i symulacje numeryczne

W artykule przedstawione zostały prace nad opracowaniem metod obliczeniowych pozwalających określać skłonność złączy spawanych do pękania gorącego przy zastosowaniu analiz numerycznych procesów spawania metodą elementów skończonych. Opisane metody obliczeniowe opracowane zostały w oparciu o stosowane z powodzeniem od dłuższego czasu w przemysłowych aplikacjach narzędzie obliczeniowe, jakim jest SYSWELD. Zestawione ze sobą zostały wyniki rzeczywistych prób Houldcrofta, jak i analiz numerycznych tych przypadków. Zasygnalizowano również konieczność dalszego prowadzenia prac nad rozwojem tego ciekawego, a zarazem potrzebnego obszaru wiedzy, który jesteśmy w stanie rozwiązać również za pomocą analiz numerycznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
T. Kik, M. Slováček, and J. Moravec, “Hot welds cracking – research and numerical simulations”, Weld. Tech. Rev., vol. 90, no. 5, May 2018.
Section
Articles

References

Kolarik L., Kovanda K., Valova M., Vondrous P., Dunovsky J.: Weldability test of precipitation hardenable aluminium alloy EN AW 6082 T6, MM Science Journal, July, 2011, pp. 242-247.

Welding simulation user guide, Sysweld manual ESI Group, 2016.

Slováček M., Kik T.: Wykorzystanie analiz numerycznych procesów spawania jako wsparcia technicznego w przemyśle. Cz. 1, Wstęp do zagadnienia symulacji numerycznych procesów spawania, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 2015 R. 59 nr 4, s. 42-47.

Slováček M., Vaněk M., Kik T.: Wykorzystanie analiz numerycznych procesów spawania jako wsparcia technicznego w przemyśle. Cz. 2, Metodologia i walidacja, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, 2015 R. 59 nr 5, s. 38-43.

Kik T., Slováček M., Moravec J., Vaněk M.: Numerical Analysis of Residual Stresses and Distortions in Aluminium Alloy Welded Joints, Applied Mechanics and Materials, Vols. 809-810, 443-448 DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.809-810.443

Neumann H., Moravec J. : Trhliny za tepla ve svarových spojích, Zpráva TU Liberec, TUL-Z-17 HT- 01, prosinec 2017.

Turowska A., Adamiec, J.: Zakres kruchości wysokotemperaturowej złączy spawanych stopu Inconel 625, Przegląd Spawalnictwa, 2015, R. 87, nr 10, s. 104-107.

Lippold J.C.: Welding Metallurgy and Weldability. Copyright © 2015 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, Published simultaneously in Canada.

Kolarik, L. et al.: Solidification cracking T-joint weldability test of precipitation hardenable Al alloys, Annals of DAAAM 2011, Vienna: DAAAM International, 2011.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>