Application and manufacture of three-layer systems for the construction of process equipment components

Main Article Content

Anna Pocica
Tomasz Groński

Abstract

The article presents the results of the research of macroscopic, microhardness tests, RGP penetration thickness analysis and mechanical properties of two three-layer systems consisting of zirconium-titanium-steel and titanium- -steel-steel after explosion cladding.


in polish

Stosowanie i wytwarzanie układów trójwarstwowych do budowy elementów aparatury procesowej

W pracy przedstawiono wyniki badań makroskopowych, mikrotwardości, określono własności mechaniczne dwóch układów trójwarstwowych składających się z cyrkonu-tytanu-stali i tytanu-stali-stali po platerowaniu wybuchowym zginania oraz odrywanie, a także analizę równoważnej grubości przetopień RGP.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
A. Pocica and T. Groński, “Application and manufacture of three-layer systems for the construction of process equipment components”, Weld. Tech. Rev., vol. 90, no. 4, Apr. 2018.
Section
Articles

References

Groński T.: Stosowanie i wytwarzanie układów trójwarstwowych do budowy elementów aparatury procesowej, Praca dyplomowa inżynierska, Politechnika Opolska, 2018.

Prażmowski M., Rozumek D., Paul H.: Static and fatigue tests of bimetal Zr-steel made by explosive welding, Engineering Failure Analysis vol. 75, pp. 71-81, 2017.

Walczak W.: Zgrzewanie wybuchowe metali i jego zastosowanie, WNT, Warszawa, 1989.

Prażmowski M. Rozumek D.: Rozwój pęknięć przy cyklicznym zginaniu w złączu cyrkon-stal powstałych w wyniku zgrzewania wybuchowego, Przegląd Spawalnictwa, nr 4, s. 45-50, 2014.

Prażmowski M.: Mechanical properties of zirconium/steel bimetal fabricated by means of explosive welding at varied detonation velocities, Archives of Metallurgy and Materials, vol. 59, pp.1137-1142, 2014.

ASTM B898: Standard Specification for Reactive and Refractory Metal Clad Plate

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>