The effect of stress normalizing annealing on the static and fatigue properties of clad materials for applications in geothermal installations

Main Article Content

Grzegorz Kwiatkowski
Dariusz Rozumek

Abstract

The paper describes the comparison of static and fatigue properties of clad materials before and after heat treatment. In all cases was used the same base material – P355NH carbon steel and the clad materials was: 254SMO and 316L austenitic steels, C-276 and alloy 625 nickel alloys, as well as SAF2507 super-duplex. As part of the work, heat treatment was carried out at 910 °C and then static tests (bend test, shear test, tensile test) impact test, hardness distribution tests in the specimen cross-section and cyclic bending were performed.


in polish

Wpływ wyżarzania normalizującego na własności statyczne i zmęczeniowe materiałów platerowanych do zastosowań w instalacjach geotermalnych

W pracy porównano własności statyczne oraz zmęczeniowe materiałów platerowanych przed oraz po obróbce cieplnej. We wszystkich przypadkach zastosowano jednakowy materiał podstawowy – stal niestopową P355NH, zaś materiałami nakładanymi były stale austenityczne: 254SMO, 316L, stopy niklu: C-276, Alloy 625 oraz super-duplex SAF2507. W ramach pracy przeprowadzono obróbkę cieplną w temperaturze 910 °C, a następnie wykonano badania statyczne (próba zginania, ścinania, rozciągania), badanie udarności, rozkładu twardości w przekroju próbki oraz badania na cykliczne zginanie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
G. Kwiatkowski and D. Rozumek, “The effect of stress normalizing annealing on the static and fatigue properties of clad materials for applications in geothermal installations”, Weld. Tech. Rev., vol. 90, no. 4, Apr. 2018.
Section
Articles

References

Crossland B.: Explosive welding of metals and its application, Claredon Press, Oxford, 1982.

Walczak W.: Zgrzewanie wybuchowe metali. Warszawa, WNT, 1989.

Kwiatkowski G., Rozumek D.: Właściwości mechaniczne wybranych materiałów wytwarzanych metodą zgrzewania wybuchowego, Przegląd Mechaniczny, Warszawa, LXXV, 6/2016, s. 23-29.

ASTM A264-12 Standard specification for stainless chromium-nickel steel-clad plate.

ASTM A265-12 Standard specification for nickel and nickel-base alloy-clad steel slate.

Kwiatkowski G., Rozumek D.: The effect of heat treatment parameters on the structure and fatigue cracks growth in steel-titanium bimetal, Inżynieria Materiałowa, Katowice, 2 (210)/2016, pp. 70-75.

Kwiatkowski G., Rozumek D.: Wpływ wyżarzania normalizującego na rozwój pęknięć zmęczeniowych oraz właściwości materiałów platerowanych stopami niklu, Przegląd Spawalnictwa, Warszawa, Vol. 89, 7/2017, s. 26-30.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>