Wpływ wyżarzania normalizującego na własności statyczne i zmęczeniowe materiałów platerowanych do zastosowań w instalacjach geotermalnych

Grzegorz Kwiatkowski, Dariusz Rozumek

Abstrakt


W pracy porównano własności statyczne oraz zmęczeniowe materiałów platerowanych przed oraz po obróbce cieplnej. We wszystkich przypadkach zastosowano jednakowy materiał podstawowy – stal niestopową P355NH, zaś materiałami nakładanymi były stale austenityczne: 254SMO, 316L, stopy niklu: C-276, Alloy 625 oraz super-duplex SAF2507. W ramach pracy przeprowadzono obróbkę cieplną w temperaturze 910 °C, a następnie wykonano badania statyczne (próba zginania, ścinania, rozciągania), badanie udarności, rozkładu twardości w przekroju próbki oraz badania na cykliczne zginanie.


Słowa kluczowe


zgrzewanie wybuchowe; zmęczenie; zginanie; materiały platerowane

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Crossland B.: Explosive welding of metals and its application, Claredon Press, Oxford, 1982.

Walczak W.: Zgrzewanie wybuchowe metali. Warszawa, WNT, 1989.

Kwiatkowski G., Rozumek D.: Właściwości mechaniczne wybranych materiałów wytwarzanych metodą zgrzewania wybuchowego, Przegląd Mechaniczny, Warszawa, LXXV, 6/2016, s. 23-29.

ASTM A264-12 Standard specification for stainless chromium-nickel steel-clad plate.

ASTM A265-12 Standard specification for nickel and nickel-base alloy-clad steel slate.

Kwiatkowski G., Rozumek D.: The effect of heat treatment parameters on the structure and fatigue cracks growth in steel-titanium bimetal, Inżynieria Materiałowa, Katowice, 2 (210)/2016, pp. 70-75.

Kwiatkowski G., Rozumek D.: Wpływ wyżarzania normalizującego na rozwój pęknięć zmęczeniowych oraz właściwości materiałów platerowanych stopami niklu, Przegląd Spawalnictwa, Warszawa, Vol. 89, 7/2017, s. 26-30.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v90i4.884

Refbacks

  • There are currently no refbacks.