Procedura badania PB01 stanu naprężenia w elementach stalowych z wykorzystaniem efektu Barkhausena

Main Article Content

Bolesław Augustyniak

Abstract

Przedstawiamy syntetyczny opis pierwszej w Polsce procedury badania o nazwie PB01, która dotyczy badania stanu naprężenia w elementach stalowych z wykorzystaniem efektu Barkhausena. Procedura ta została opracowana przez rmę NNT sp. z o.o. i uzyskała uznanie przez Polski Rejestr Statków w styczniu 2017 r. 

Test procedure PB01 of stress state evaluation in steel elements using Barkhausen effect 

There is presented synthetic description of the rst in Poland test procedure labelled as PB01 which allows stress state evaluation in steel elements using Barkhausen effect. This test procedure was elaborated by NNT Ltd. company and had been approved by Polski Rejestr Statków in January 2017. 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
B. Augustyniak, “Procedura badania PB01 stanu naprężenia w elementach stalowych z wykorzystaniem efektu Barkhausena”, Weld. Tech. Rev., vol. 89, no. 11, Nov. 2017.
Section
Articles

References

Augustyniak B., Chmielewski M., Kiełczyński W.: Nowa metoda pomiaru naprężeń pozostających w złączach spawanych za pomocą efektu Barkhausena, w: [Materiały] XXIV Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących, Poznań-Kiekrz 24-26.10.1995, PTBNiDT, SIMP. s. 9-17.

Sablik M.J., Augustyniak B.: The effect of mechanical stress on a Barkhausen noise signal integrated across a cycle ramped magnetic eld, J. Appl. Phys. 79 (2) 1996, pp. 963-972.

Augustyniak B.: Zjawiska magnetosprężyste i ich wykorzystanie w nieniszczących badaniach materiałów, Monogra a 38, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 2003. s. 193.

Projekt NCBiR nr PBS1/A9/14/2012 pt. Opracowanie magnetycznej metody oceny stanu naprężeń́ w materiałach konstrukcyjnych zwłaszcza anizotropowych, Politechnika Gdańska, 2012-2014.

Augustyniak B., Chmielewski M., Piotrowski L., Kiełczyński W., Prokop K., Kukla D.: Pomiar naprężeń własnych metodą Barkhausena za pomocą sondy z wirującym polem magnetycznym, ENERGETYKA, Vol.11, s. 641-643, 2014.

Świadectwo Uznania PRS nr TT/821/710405/17, Gdańsk, 2017r