Ocena mikrostruktury wybranych stopów niklu; Microstructure assessment of selected nickel alloys

Lechosław Tuz, Krzysztof Pańcikiewicz, Edmund Tasak, Janusz Adamiec

Abstrakt


W pracy przedstawiono wyniki oceny mikrostruktury wybranych stopów niklu, tzn. 600, 617 i 625. Stosując mikroskopię świetlną poddano ocenie obserwowane mikrostruktury w odniesieniu do ich składu chemicznego. Przedstawiono również typowe mechanizmy utwardzaia występujące w stopach niklu.

Abstract

The paper presents the results of selected nickel base alloys assessment - 600, 617 and 625. Using light microscopy observed microstructure were comparised with chemical composition of tested alloys. The typical for nickel base alloys strengthening mechanisms are presented. 


Słowa kluczowe


stopy niklu; mikrostruktura; skład chemiczny; nickel base alloys; microstructure; chemical composition

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Song K.H., nakata K., Effect of precipitation on post-heat-treated Inconel 625 alloy after friction stir welding, Materials and Design, 31 (2010), pp. 2942÷2947;

Yenia C., Koc-akb M., Fracture analysis of laser beam welded superalloys Inconel 718 and 625 using the fitnet procedure, International Journal of Pressure Vessels and Piping, 85 (2008), pp. 532÷539;

Yilbas B. S., Akhtar S. S., Karatas C., Laser surface treatment of Inconel 718 alloy:Thermal stress analysis, Optics and Lasers in Engineering, 48 (2010), pp. 740÷749;

Pakieła Z, Microstructure and mechanical properties of In- conel 625 superalloy, Obróbka Plastyczna Metali, t. XXI, 3 (2010), pp. 143÷154;

Huang C.A., Wang T.H.,. Han W.C, Lee C.H., A study of the galvanic corrosion behavior of Inconel 718 after electron beam welding, Materials Chemistry and Physics, 104 (2007), pp. 293÷300;
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v86i5.82

Refbacks

  • There are currently no refbacks.