Weryfikacja jakości połączeń lutowanych z miedzi za pomocą badań rentgenowskich

Main Article Content

Andrzej Ambroziak
Piotr Białucki
Wiesław Derlukiewicz
Artur Lange
Jan Chmielewski

Abstract

W pracy przedstawiono zagadnienia związane z oceną jakości połączeń lutowanych stosowanych w instalacjach grzewczych. Porównano ocenę jakości na podstawie badań wizualnych oraz metalograficznych z wynikami badań radiologicznych. Badania wykazały, że zastosowanie dodatkowego topnika przy lutowaniu lutem Cu-P poprawia zwilżalność powierzchni lutowanej, tym niemniej samotopnikujące dzia- łanie lutu było wystarczające dla uzyskania wymaganego poziomu jakości złączy. 

Verification of the quality of brazed joints in copper by means of X-ray examinations 

Abstract

The paper presents issues related to the assessment of the quality of brazed joints used in heating systems. The quality of joints assessed on the basis of visual and metallographic tests were compared with radiological examinations. Studies have shown that the use of chemical flux by soldering with Cu-P solder improves wettability soldered surface, however self-fluxing action of the solder was sufficient to obtain the required level of quality of joints. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
A. Ambroziak, P. Białucki, W. Derlukiewicz, A. Lange, and J. Chmielewski, “Weryfikacja jakości połączeń lutowanych z miedzi za pomocą badań rentgenowskich”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 9, Sep. 2016.
Section
Original Articles

References

Mirski Z., T. Piwowarczyk. Analiza aktualnego stanu rozwoju technologii lutowania w Polsce. Przegląd Spawalnictwa 2010, nr 11, s. 3-9.

Bąkała M., Wpływ drgań niskiej częstotliwości na zwilżalność podłoża w procesie spajania materiałów przez lutowanie. Przegląd Spawalnictwa 2010, nr 10, s. 23-26.

Poradnik f-my HARRIS. Lutowanie twarde i miękkie.

Beurteilung von Hartlötverbindungen an Kupferrohren. DKI Werkstoff Prüfblatt Nr. 811. 1982r.

PN-EN ISO 18279: 2008. Lutowanie twarde - Niezgodności w złączach lutowanych na twardo.

PN-EN 1057+A1:2010. Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bezszwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN ISO 17672: 2010. Lutowanie twarde – Spoiwa.

Ratajczyk E.: Rentgenowska tomografia komputerowa (CT) do zadań przemysłowych. Pomiary automatyka Robotyka 5/2012, s. 104-113.
Heljak M., Jaroszewicz J., Święszkowski W., Krzysztof J. Kurzydłowski K. J.: Mikrotomografia rentgenowska jako metoda obrazowania w inżynierii materiałowej. Serwis internetowy poświęcony badaniom nieniszczącym. Serwis HYPERLINK www.badania-nieniszczace.info/ Badania-Nieniszczace-Nr-01-08-2009/Serwis-Badania-Nieniszczace-01- 08-2009-Zawartosc.html Nr 01/08/2009.

Kułaszka A., Chalimoniuk M., Wieczorowski M., Brzozowski D.: Ocena wad i niezgodności spawalniczych metodą tomografii komputerowej CT, Przegląd Spawalnictwa 2015, nr 12.

Jóźwik J., Dziedzic K., Wierzba W.: Mikrotomograficzna identyfikacja wad powłok napawanych, Przegląd Spawalnictwa 2016, nr 7.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>