Właściwości aluminiowych złączy lutowanych lutami na osnowie cynku

Main Article Content

Andrzej Ambroziak
Piotr Białucki
Wiesław Derlukiewicz
Artur Lange

Abstract

Lutowanie aluminium oraz jego stopów lutami na osnowie cynku o stosunkowo niskiej temperaturze topnienia (382-450 °C) ma coraz większe znaczenie z uwagi na możliwość lutowania elementów o małych grubościach. Jest ono stosowane w budowie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz kolektorów słonecznych. W artykule przedstawiono właściwości złączy kielichowych rur lutowanych przy użyciu lutów na osnowie cynku z zawartością 2, 4 i 22 % wag. Al oraz topnika TLA 4 zawierającego fluoroglinian cezu. Przedstawiono wyniki badań wizualnych, metalograficznych oraz ze statycznej próby ścinania połączeń lutowanych płomieniowo. Przedstawiono również dla porównania wyniki prób lutowania indukcyjnego złączy rurowych lutem ZnAl4. 

The properties of aluminum joints soldered with zinc base solder 

Abstract

Soldering of aluminum and its alloys with the use of zinc base solders with a relatively low melting point (382-450 °C) is very important where there is the small thickness of soldered components. It is increasingly being used in the construction of refrigeration, air conditioning and solar panels. This paper presents the properties of joints of tubes soldered using the zinc based solders that contain 2, 4 and 22 wt.%. Al and flux TLA 4 containing cesium fluoroaluminate. The paper presents the results of visual tests, metallographic tests as well as a shear strength tests soldered joints heated by flame. Also presented the results of tests of pipes joints soldered with a ZnAl4 solder using induction heating. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
A. Ambroziak, P. Białucki, W. Derlukiewicz, and A. Lange, “Właściwości aluminiowych złączy lutowanych lutami na osnowie cynku”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 9, Sep. 2016.
Section
Original Articles

References

Dobrzański L.A.: Metalowe materiały inżynierskie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT 2004.

Ambroziak A., Lange A., Derlukiewicz W., Mosińska S.: Lutowanie twarde aluminium i jego stopów, Przegląd Spawalnictwa 2/2009.

Winiowski A.: Lutowanie twarde aluminium i jego stopów – nowe trendy technologiczne, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, Nr 6/2000, str. 44.

Mirski Z., Granat K., Drzeniek H.: Luty proszkowe do lutowania twardego aluminium i jego stopów, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, Nr 5/2008, str.

Derlukiewicz W., Bartnik Z.: Lutowanie aluminium i jego stopów w kąpielach solnych, Przegląd Spawalnictwa 9/2007.

Nowacki J., Chudziński M., Zmitrowicz P.: Lutowanie w budowie maszyn, WNT, Warszawa 2007.

Mirski Z., Granat K., Drzeniek H.: Luty proszkowe do lutowania twardego aluminium i jego stopów, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, Nr 5/2008.

www.lut-spaw.com.pl, Katalog lutów i topników

Mirski Z., Granat K., Drzeniek H., Piwowarczyk T., Wojdat T.: Lutowanie miękkie aluminium z miedzią, Przegląd Spawalnictwa 11/2009.

Specyfikacja techniczna lutu S-Zn98Al2 pobrana ze strony: www.harrisproductsgroup.com/consumables/msds.asp, 14.06.2010.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>