Badania metalograficzne spoin wykonanych hybrydową metodą PTA-MAG; Metallographic examination of welded joints produced by PTA-MAG hybrid process

Main Article Content

Tomasz Chmielewski
Jacek Szulc
Zbigniew Pilat

Abstract

W artykule scharakteryzowano innowacyjną metodę spawania hybrydowego będącą ekonomiczną alternatywą dla spawania hybrydowego Laser-MAG. W głównej części artykułu zaprezentowano wstępne wyniki badań metalograficznych spoin czołowych wykonywanych metodą wysokowydajnego spawania hybrydowego Plazma-MAG. Spawano stal niestopową S235JR. Omówiono budowę wykonanych nowatorską techniką złączy spawanych oraz przeprowadzono badania metalograficzne złączy, analizując budowę mikrostruktury oraz rozkłady twardości w charakterystycznych obszarach spoiny. Przedstawiono korzyści techniczne i ekonomiczne wynikające z zastosowania opisanego rozwiązania.

Abstract

This paper describes an innovative method for hybrid welding being economical alternative to Laser-MAG hybrid welding. In the main part of the article the preliminary results of metallographic testing of the welds (low alloy steel) have been presented. Metallographic studies of the joints were carried out, discussed the microstructure and hardness distributions in characteristic areas of the weld. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
T. Chmielewski, J. Szulc, and Z. Pilat, “Badania metalograficzne spoin wykonanych hybrydową metodą PTA-MAG; Metallographic examination of welded joints produced by PTA-MAG hybrid process”, Weld. Tech. Rev., vol. 86, no. 7, Jul. 2014.
Section
Original Articles

References

Adamiec J., Adamiec P., Więcek M.: Spawanie hybrydowe paneli ścian szczelnych za pomocą lasera światłowodowego, Przegląd Spawalnictwa 10/2007, vol. 79, s. 49-52, 2007.

Adamiec J., Gawrysiuk W., Więcek M.: Spawanie rur ożebrowanych laserem światłowodowym, Przegląd Spawalnictwa 11/2009, vol. 81, s. 82-86, 2009.

Bober M., Senkara J.: Badania porównawcze napawanych plazmowo warstw niklowych z węglikami Ti i Cr, Przegląd Spawalnictwa 9/2011, vol. 83, s. 32-37, 2011.

Jakubowski J., Wysocki P., Senkara J.: Selektywne regene- racyjne napawanie plazmowe warstw Ni-WC na tytanowe łopatki sprężarki silnika lotniczego, Przegląd Spawalnictwa 9/2011, vol. 83, s. 38-42, 2011.

Pilarczyk J., Banasik M. Dworak J., Stano S.: Spawanie hybrydowe z wykorzystaniem wiązki laserowej i łuku elektrycznego, Przegląd Spawalnictwa 10/2007, vol. 79, s. 44-48, 2007.

Pilarczyk J., Banasik M., Stano S., Dworak J.: Wykorzystanie laserów w badaniach i praktyce w centrum technologii laserowych, Przegląd Spawalnictwa 10/2008, vol. 80, s. 65-72, 2008.

Pilarczyk J., Banasik M., Stano S., Dworak J.: Spajanie laserowe z materiałem dodatkowym i mechanicznym układem śledzenia złącza, Przegląd Spawalnictwa 12/2011, vol. 83

Szulc J., Pilat Z.: Super-Heavy Duty (SHD) Super-MIG – Technologia spawania hybrydowego „Plazma-MIG/MAG”, Spajanie materiałów konstrukcyjnych, 2/2014, s.12-14, 2014.

Włosiński W. Chmielewski T.: Plasma-hardfaced chromium protective coatings-effect of ceramic reinforcement on their wettability by glass, Contributions of Surface Engineering to Modern Manufacturing and Remanufacturing 1, s. 48-53, 2002.

Wojno T., Kędzia J., Mirski Z., Reiner J.: Hybrydowe spawanie stali 41Cr4 z wykorzystaniem promieniowania laserowego i nagrzewania indukcyjnego, Przegląd Spawalnictwa 7/2013, vol. 85, s. 40-47, 2013.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>