Symulacja numeryczna wpływu zmian warunków technologicznych na rozkład naprężeń i odkształceń wymiennika ciepła

Bernard Wyględacz, Tomasz Kik

Abstrakt


W artykule tym przestawiono wpływ kolejności spawania oraz temperatury podgrzania wstępnego na rozkład naprężeń i odkształceń w modelowym elemencie rurowego wymiennika ciepła. Analizie poddano wpływ kolejności spawania oraz podgrzewania wstępnego elementów płyty sitowej z rurami wymiennika. Do symulacji użyto oprogramowania SYSWELD grupy ESI Group, pozwalającego na nieliniowa analizę zjawisk termicznych, mechanicznych i metalurgicznych występujących w procesie spawania z wykorzystaniem metody elementów skończonych. 

Numerical Simulation of technological conditions influence on stress and distortion distribution in heat exchanger 

In this article influence of welding order and preheating on stress and distortion distribution in showcase element of shell and tube heat exchanger is presented. Welding sequence and preheating influence on tube sheet – tubes joints was analyzed. Simulations were conducted with SYSWELD software from ESI Group. This software allows nonlinear analysis of thermal, mechanical and metallurgical phenomena during welding with use of finite element method. 
Słowa kluczowe


analizy numeryczne; MES; SYSWELD; naprężenia spawalnicze; odkształcenia spawalnicze; welding stresses; welding distortions

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


M. Slováček, T. Kik: Wykorzystanie analiz numerycznych procesów spawania jako wsparcia technicznego w przemyśle. Cz. 1, Wstęp do zagadnienia symulacji numerycznych procesów spawania.; Biul. Inst. Spaw. Gliwice 2015 R. 59 nr 4.

M. Slováček, T. Kik: Wykorzystanie wirtualnych symulacji numerycznych procesów spawania w sektorze energetycznym; Bloki o nadkrytycznych parametrach pracy, Bełchatów 2015.

Goldak J.A., Oddy A., Gu M., Ma W., Mashaie A., Hughes E: Coupling heat transfer, microstructure evolution and thermal stress analysis in weld me- chanics; IUTAM Symposium. Mechanical Effects of Welding, Lulea Sweden.

M. Slováček, T. Kik: Wykorzystanie analiz numerycznych procesów spawania jako wsparcia technicznego w przemyśle. Cz. 2, metodologia i walidacja.; Biul. Inst. Spaw. Gliwice 2015 R. 59 nr 5.

ESI Group: SYSWELD reference manual, digital version SYSWELD 2015.2.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v88i5.618

Refbacks

  • There are currently no refbacks.