Study of the structure of composite coatings Ni-WC deposited by plasma transferred arc

Mariusz Bober, Jacek Senkara

Abstrakt


The results of the structure investigation of nickel matrix composite overlays reinforced by tungsten carbide particles are presented in the paper. These layers were deposited by the plasma transferred arc welding method onto the low alloy steel with various values of the main arc current. The structure of coatings was analyzed using both optical and scanning microscopy. It was shown that the structure of Ni-WC layers is complex and overlays of uniform WC distribu- tion are formed for only specific process parameters. 

  

in polish

Badania struktury kompozytowych powłok Ni-WC napawanych plazmowo

W artykule przedstawiono wyniki badań struktury kompozytowych powłok o osnowie niklu, umacnianych cząstkami węglika wolframu, otrzymanych techniką napawania plazmowego. Warstwy te nanoszono na podłoża ze stali niestopowej dla różnych wartości natężenia prądu łuku głównego. Analizowano strukturę napoin, stosując zarówno mikroskopię optyczną jak i skaningową. Wykazano, iż budowa powłok Ni-WC jest złożona, a poprawne napoiny o równomiernym rozmieszczeniu WC formują się dla określonych parametrów procesu. 


Słowa kluczowe


plasma cladding; composite overlays; Ni–WC, Plasma Powder Transferred Arc Welding; microstructure

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jitai N., Wei G., Mianhuan G., Shixiong L.: „Plasma application in thermal processing of materials”, Vacuum 65, 2002, 263 – 266.

Weroński A., Gardyński J.: „Nakładanie powłok metodą plazmową na części samochodowe”, Przegląd Spawalnictwa nr 1 – 2, 1996, 14 – 16.

Weroński A., Pałka K.: „Zwiększenie trwałości nurników homogenizatorów przez napawanie plazmowe”, Przegląd Spawalnictwa nr 1 – 2, 1996, 20 – 22.

Klimpel A., Górka J., Czupryński A.: „Napawanie proszkowe PTA warstw wierzchnich suwaka zasuwy urządzeń naftowych”, Przegląd Spawalnictwa nr 5 – 6, 2006, 15 – 19.

Górak J., Czupryński A., Kik T., Melcer M.: „Przemysłowe aplikacje napawania plazmowego proszkowego”, Przegląd Spawalnictwa nr 9, 2011, 87-94.

Deuis R.L., Yellup J.M., Subramanian C.: „Metal-matrix composite coatings by PTA surfacing”. Composite Science & Technology, 58, 1998, 299-309.

Liu Y. F., Xia Z. Y., Han J. M., Zhang G. L., Yang S. Z.: „Microstructure and wear behavior of (Cr,Fe)7C3 reinforced composite coating produced by plasma transferred arc weld-surfacing process”, Surface & Coatings Technology, 2006, No 201, 863 – 867.

Liyanage T., Fisher G., Gerlich A.P.: „Microstructures and abrasive wear per- formance of PTAW deposited Ni–WC overlays using different Ni-alloy chemistries”, Wear, 2012, No 274-245, 345-354.

Toth L. E.: „Transition Metal Carbides and Nitrides”, Academic Press, New York and London, 1971.

Katsich C., Badisch E.: „Effect of carbide degradation in a Ni-based hardfacing under abrasive and combined impact/abrasive conditions”, Surface & Coatings Technology 206 (2011) 1062–1068.

Kulu P., Surzhenkov A., Tarbe R., Saarna M., Tarraste M., Viljus M.: „Hardfacings for Extreme Wear Applications”, Surface Modification Technologies XXVIII, Edited by T. S. Sudarshan, Petri Vuoristo and Heli Koivuluoto.

Liyanagea T., Fisherb G., Gerlicha A. P.: „Microstructures and abrasive wear performance of PTAW deposited Ni–WC overlays using different Ni-alloy chemistries”, Wear 274– 275 (2012) 345– 354.

Senkara J., Windyga A.: Podstawy teorii procesów spajania. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1990.

Wendler B.G.: „Wykorzystanie reakcyjnej odrdzeniowej dyfuzji węgla w procesach uszlachetniania powierzchni”. Zesz. Nauk. PŁ Nr 873, Łódź, 2001.

Oyama S. T.: „The chemistry of transition metal carbides and nitrides”, Balckie Academic & Professional, Chapman & Hall, London, 1996.

Bober M., Senkara J.: „Mikrostruktura kompozytowych powłok Ni-ZrC napawanych plazmowo”, Przegląd Spawalnictwa, vol. 87, nr 10, 2015, 60-63.

Bober M., Senkara J.: „Badania porównawcze napawanych plazmowo warstw niklowych z węglikami Ti i Cr”, Przegląd Spawalnictwa, nr 9, 2011, 32 – 37.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v88i5.614

Refbacks

  • There are currently no refbacks.