Spawanie metodą CMT (Cold Metal Transfer) w porównaniu z klasyczną metodą MAG w przemyśle motoryzacyjnym

Zbigniew Mirski, Piotr Pękala

Abstrakt


Obecnie jednym z wielu kierunków rozwoju zrobotyzowanych metod spawania jest łączenie cienkich blach z materiałów o jednakowych i różnorodnych właściwościach. Potrzeby przemysłu i łatwość zrobotyzowania metody MIG/MAG doprowadziły do szybkiego wdrożenia metody Cold Metal Transfer (CMT).

W artykule przedstawiono analizę metody CMT w odniesieniu do klasycznej metody MAG na przykładzie zrobotyzowanego spawania w przemyśle motoryzacyjnym. Do wykonania złączy próbnych zastosowano blachy ze stali S355MC o grubości 3 mm, które stanowią elementy składowe spawanej konstrukcji oparcia fotela samochodowego. Wykonane połączenia próbne, przy zróżnicowanej energii liniowej spawania, poddano badaniom makrostrukturalnym oraz pomiarom twardości. Wyniki pomiarów obrazują wpływ energii liniowej spawania oraz prędkości podawania spoiwa na geometrię spoin i szerokość strefy wpływu ciepła [1]. 

The welding process CMT (Cold Metal Transfer) compared to the classical method of MAG in the automotive industry 

Abstract

Nowadays combining thin steel sheet with the same and different materials properties is one of the main routes robotized of welding. The needs of industry and ease of robotized MIG/MAG led to the rapid implementation Cold Metal Transfer method (CMT).

The article presented the analysis CMT method in comparison to classical method of MAG based on robotized welding in the automotive industry. Welded test joints are made of sheet steel S355MC thickness of 3 mm, this material is used as a component for car seats. Welding connections were investigated in macrostructure test and hardness with differentiated the Welding Energy Input. The measurement results reflect the impact of Welding Energy Input and wire-feed speed on the geometry of the welds and heat affected zone width [1]. 
Słowa kluczowe


spawanie zrobotyzowane; CMT; MAG; makrostruktura; geometria spoin; twardość; SWC; robotic welding; CMT; MAG; macrostructure; geometry of welds; hardness; heat-affected zone

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Pękala P.: Analiza technologii spawania w procesie CMT (Cold Metal Transfer) w porównaniu z klasyczną metodą MAG, Praca magisterska pod kier. prof. Z. Mir- skiego, Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2015.

Pilarczyk J. (red.): Poradnik Inżyniera – Spawalnictwo tom 2, WNT, Warszawa 2005.

Dąbrowski A.: Urządzenia spawalnicze – Budowa i charakterystyki, Przegląd Spawalnictwa, nr 7/2010, s. 24-32.

www.tecweld.pl, dostęp w dniu 25.04.2015.

Pilarczyk J. (red.): Poradnik Inżyniera – Spawalnictwo tom 1, WNT, Warszawa 2003.

www.fronius.com, dostęp w dniu 26.04.2015

Wilden J., Bergmann J. P., Reich S., Goecke S.: Beztopnikowe niskotemperaturowe spajanie lekkich konstrukcji różnoimiennych metodą sterowanego łuku zwarciowego,

Przegląd Spawalnictwa, nr 9/2007, s. 77-81.

Grzybicki M., Jakubowski J.: Badania porównawcze spawania blach ze stali karoseryjnej metodami CMT oraz MIG/MAG, Przegląd Spawalnictwa, nr 10/2009, s. 32-36.

Bruckner J.: Metoda CMT – rewolucja w technologii spawania, Przegląd Spawalnictwa, nr 7-8/2009, s. 24-28.

Kudła K., Wojsyk K.: Normowana energia liniowa a ilość ciepła wprowadzanego podczas spawania, Przegląd Spawalnictwa, nr 12/2010, s. 21-25.

www.universal-stal.pl, dostęp w dniu 26.04.2015

Dobrzański L. A. : Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT, Warszawa 2002.

www.harispal.pl, dostęp w dniu 09.05.2015, Madej Ł. (prezentacja): Korzystna struktura krystaliczna w strefie wpływu ciepła.

www.automatykaonline.pl, dostęp w dniu 16.05.2015.

www.ABB.com, dostęp w dniu 16.05.2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v88i2.567

Refbacks

  • There are currently no refbacks.