Właściwości złączy lutospawanych aluminium ze stalą

Piotr Białucki, Andrzej Ambroziak, Wiesław Derlukiewicz, Artur Lange, Michał Glezman

Abstrakt


Cienkie blachy ze stali ocynkowanej łączono ze stopem aluminium za pomocą lutospawania. Zastosowano niskoenergetyczną metodę spawania AC puls MIG z użyciem spoiwa AlSi5. Przeprowadzone badania wizualne, metalograficzne i wytrzymałościowe złączy lutospawanych potwierdziły korzystny wpływ łuku pulsującego MIG ze składową prądu zmiennego na właściwości złączy. Badania metalograficzne wykazały wysoką jakość połączeń, bez wewnętrznych niezgodności oraz śladów uszkodzenia warstwy cynku. Średnia wytrzymałość na ścinanie złączy zakładkowych wynosiła ok. 200 MPa. 

Properties of braze welded joints between aluminum and steel 

Thin sheet of zinc galvanized steel and aluminum alloy were braze welded. A low-energy AC pulse MIG method of welding with the use of filler metal AlSi5 was applied. The visual, metallographic and strength studies of brazed welded joints confirmed the beneficial effect of pulsed MIG arc with an AC component on the properties of the connectors. Metallographic examination showed high quality connections without internal imperfections and signs of damage to the zinc coating. Average strength of lap shear joints was about 200 MPa. 
Słowa kluczowe


braze-welding; AlSi5; złącza lutowane

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


DobrzańskiL. A.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Materiały inżynierskie z podstawami projektowania materiałowego. Warszawa, WNT, 2006.

http://asm.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=MA6061t6

http://www.migweld.de/english/products/aluminium/ml-4043- alsi5.html

De Runz B.D.: Assessing the Benefits of Surface Tension Transfer Welding to Industry. Journal of Industrial Technology, vol. 19, nr 4/2003.

De Dompablo M.: nowe rozwiązania w technologii ColdArc i ForceArc, Przegląd Spawalnictwa, nr 7-8/2009, s. 12-16.

Himmelbauer K.: The CMT process – a revolution in welding Technology, IIW Doc. no. XII-1875-05.

Era T., Ide A., Uezono T., Yamamoto H., Ueyama T.: Spatter Reduction of Steel Sheets Welding Using Controlled Bridge Transfer (CBT) GMA Process. IIW Doc. no. XII-1900-06.

Jastrzębski A., Tasak E.: Wpływ pulsacji łuku MIG na strukturę spoin stopów aluminium, Przegląd Spawalnictwa, nr 7-8/2009, s. 7-10.

DW 300. Digital AC / DC MIG Pulse Arc Welding Machine. Cat. no 458 OTC Daihen Inc.

Glezman M.: Badania właściwości złączy lutospawanych aluminium ze stalą. Praca dyplomowa, Wydział Mechaniczny, PWr, promotor dr inż. P. Białucki, Wrocław 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v85i9.197

Refbacks

  • There are currently no refbacks.