Wpływ rodzaju lutu mosiężnego na właściwości złączy lutowanych

Piotr Białucki, Andrzej Ambroziak, Wiesław Derlukiewicz, Michał Kowalski

Abstrakt


W pracy przedstawiono wyniki badań złączy lutowanych końcówek elastycznych przewodów hamulcowych. Do lutowania indukcyjnego użyto czterech lutów na osnowie miedzi oraz topnika w postaci pasty. Przeprowadzono badania wizualne, metalograficzne i wytrzymałości złączy na ścinanie. Zaprezentowano zależność wytrzymałości złączy lutowanych od rodzaju użytego lutu. Opracowano instrukcję technologiczną lutowania. 

The influence of the brass solder type on the brazed joints properties 

Abstract

This paper presents the results of soldered joints flexible brake hoses endings. The induction brazing with the use four copper-based solders and flux in paste form was applied. Visual tests, metallographic investigation as well as shear strength tests of soldered joints were carried out. The relationship between strength of soldered joints and the type of solder was given. The Brazing Proceedings Specification BPS was developed. Słowa kluczowe


lutowanie twarde; właściwości lutu; brazed joints properties

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


www.wikipedia.pl

www.bogusz.com.pl

Dobrzański L.A.: Metalowe materiały inżynierskie, WNT, Gliwice – Warszawa 2004.

PN-EN ISO 17672:2010, Lutowanie twarde – Spoiwa.

PN-EN 1045:2001, Lutowanie twarde – Topniki do lutowania

twardego – Klasyfikacja i techniczne warunki dostawy.

PN-EN ISO 18279:2008, Lutowanie twarde – niezgodności w złączach lutowanych na twardo.

Kowalski M.: Wpływ rodzaju lutu mosiężnego na właściwości złączy lutowanych występujących w końcówkach przewodów hamulcowych. Praca dyplomowa, Wydział Mechaniczny PWr, promotor dr inż. W. Derlukiewicz.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v85i9.195

Refbacks

  • There are currently no refbacks.