Wpływ drgań ultradźwiękowych na kształt i strukturę przetopień wykonanych wiązką lasera w stopie aluminium

Main Article Content

Arkadiusz Krajewski
Michał Hudycz
Jarosław Grześ

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań strukturalnych nad wpływem ultradźwiękowych drgań mechanicznych o dużym natężeniu wprowadzanych poprzecznie do kierunku przetapiania laserem stopu aluminium 2017A na budowę i strukturę strefy przetopienia. Badania struktury przetopień zostały przeprowadzone za pomocą analizy fraktalnej. 

Effects of ultrasonic vibrations on laser beam welded aluminium alloy fusion welds shape and structure 

Abstract

The study is concerned with the effect of highintensity ultrasonic vibrations propagated crosswise to overlaying welding direction on the structure of fusion welds produced by 2017A alloy by laser beam welding process. The structure of weld was done by fractal analysis. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
A. Krajewski, M. Hudycz, and J. Grześ, “Wpływ drgań ultradźwiękowych na kształt i strukturę przetopień wykonanych wiązką lasera w stopie aluminium”, Weld. Tech. Rev., vol. 87, no. 10, Oct. 2015.
Section
Original Articles

References

Krajewski A., Wpływ drgań mechanicznych wykorzystywanych w pro- cesach spajania na właściwości połączeń, zeszyt 258, ISSN 978-83- 7814-118-1, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013.

Krajewski A., Hudycz M., Grześ J., Wpływ drgań ultradźwiękowych na kształt i strukturę napoin ze stopu aluminium wykonanych metodą MIG, Przegląd Spawalnictwa, nr 6, str. 3-11, 2014.

Balasubramanian K., Studies on the effect of vibration on hot cracking and grain size in AA7075 aluminum alloy welding, International Journal of Engineering Science and Technology, Vol. 3, nr 1, s.681-685, 2011.

Takehiko Watanabe, Masataka Shiroki, Atsushi Yanagisawa, Tomohiro Sasaki, Improvement of mechanical properties of ferritic stainless steel weld metal by ultrasonic vibration, Journal of Materials Processing Technology, Niigata, Japan 27 May 2010.

Lei Yu-cheng, Wang Zhi-wei, Chen Xi-zhang, Effect of arcultrasound on microstructures and mechanical properties of plasma arc welded joints of SiCp/Al MMCs, Science Direct, Zhenjiang, Harbin, China 6 July 2010.

Honggang Donga, LiqunYanga, Chuang Dongb, SindoKouca, Improving arc joining of Al to steel and Al to stainless steel, Journal of Materials Processing Technology, Dalian, China/ Madison, USA, 24 November 2011.

Krajewski A., Włosiński W., Chmielewski T., Kołodziejczak P., Ultrasonic-vibration assisted arc-welding of aluminum alloys, Bulletin of the Polish Academy of Science, ISSN 0239-7528, Vol. 60, No. 4, pp. 841-852, 2012.

Grześ J., Wymiar fraktalny wybranych struktur złącza spawanego ze stali H17, Prace Naukowe - Mechanika, z. 229: 23-31, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2009.