Wymiar fraktalny wybranych struktur złączy spawanych ze stali 15HM

Main Article Content

Jarosław Grześ

Abstract

Przedmiotem przedstawionych badań były struktury złącza spawanego ze stali 15HM. Głównym celem badań było określenie wymiaru fraktalnego wybranych struktur spoiny i strefy wpływu ciepła. W tym celu zastosowano cyfrowe przetwarzanie i analizę obrazu. Dla badanych struktur określono wymiar fraktalny pudełkowy i liniowy, wykorzystując odpowiednio metodę Box Counting Dimension (BCD) oraz jej modyfikację Line Counting Dimension (LCD). 

The fractal dimension of selected structures of 15HM steel joints 

Abstract

The paper presents the results of fractal dimension measurements. The selected cross-sections structures of 15HM steel welded joint have been the subject of investigations. The computer image processing techniques have been applied to prepare images of structures for measurements. Both box (BCD) and line (LCD) counting dimension algorithms have been used to obtain the fractal dimension of analyzed structures. 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
J. Grześ, “Wymiar fraktalny wybranych struktur złączy spawanych ze stali 15HM”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 6, Jun. 2016.
Section
Original Articles

References

D. Avnir: The Fractal approach to heterogeneous chemistry: surfaces, col- loids, polymers, John Wiley & Sons Ltd. 1989.

J. Chadwick: Calculation of the fractal dimension of grain boundaries in nanocrystalline, Pd, J. Phys.: Condens. Matter 11 (1999) 129133.

Xiaofan Gou, Justin Schwartz: Fractal analysis of the role of the rough interface between Bi2Sr2CaCu2Ox filaments and the Ag matrix in the mechanical behavior of composite round wires, Supercond. Sci. Technol. 26 (2013) 055016 (12pp) doi:10.1088/0953- 2048/26/5/055016.

J.A. Tesser, R.T. Lopes, A.P. Vieira, L.L. Goncalves, J.M.A. Rebello: Fractal Analysis of Weld Defect Patterns Obtained by Radiographic Tests, AIP Conf. Proc. 894, 539 (2007); doi:10.1063/1.2718018.

M. Marek: Ocena fraktalna powierzchni krzepnięcia, Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 10.

J. Grześ: Wymiar fraktalny gradientowej warstwy pośredniej Al2O3Cr, Przegląd Spawalnictwa Vol 85, No 1 (2013).

J. Górka: Przemiany strukturalne stali S700MC w warunkach oddziaływania symulowanych cykli cieplnych spawania, Przegląd Spawalnictwa Vol 87, No 10 (2015)

R. Tadeusiewicz, I. Jastrzębska, R. Jastrzębski: Możliwości stworzenia maski spawalniczej z komputerowym przetwarzaniem przestrzennego obrazu zamiast filtrów spawalniczych, Przegląd Spawalnictwa Vol 88, No 1 (2016).

G. Sypniewski: Metody wizyjne w automatyzacji spawania, Przegląd Spawalnictwa Vol 87, No 1 (2015).

H.-O. Peitgen, H. Jürgens, D. Saupe: Granice chaosu Fraktale, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

L. S. Liebovitch, T. Toth: A Fast Algorithm to Determine Fractal Dimensions by Box Counting Physics Letters A, Vol. 141/No. 8,9, Holland 1989.

N. Sarker, B.B. Chaudhuri: An efficient differential box-counting approach to compute fractal dimension of image, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics 24 (1994) 115120.

Jian Li, Qian Du, Caixin Sun: An improved box-counting method for image fractal dimension estimation, Pattern Recognition 42 (2009) 2460-2469.

S. Buczkowski, S. Kyriacos, F. Nekka, L. Cartilier: The modified boxcounting method: analysis of some characteristics parameters, Pattern Recognition 3 (1998), s. 411418.

J. Grześ: Wymiar fraktalny wybranych struktur złącza spawanego ze stali H17, Prace Naukowe - Mechanika 2009, 229, s. 2331.

Most read articles by the same author(s)