The development of an ultrasonic testing procedure using TOFD technique in the context of dead zones and spatial resolution

Main Article Content

Rafał Kaczmarek
Karol Kaczmarek

Abstract

The increase in the use of advanced ultrasonic testing techniques such as TOFD and Phased Array, observed in recent years is connected with the necessity of development of appropriate testing procedures, differing significantly from typical procedures for conventional ultrasound examinations. For this reason, the paper describes the most important issues that should be analyzed and taken into account at the stage of preparation of the ultrasonic examination procedure with the time of flight diffraction TOFD technic. Particular attention has been paid to the size of TOFD dead zones and changes in spatial resolution on the thickness of the joint tested, as well as the clarification of the principles for the assessment of unmeasurable in the direction of joint thickness indications.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
R. Kaczmarek and K. Kaczmarek, “The development of an ultrasonic testing procedure using TOFD technique in the context of dead zones and spatial resolution”, Weld. Tech. Rev., vol. 90, no. 7, Jul. 2018.
Section
Original Articles

References

Mackiewicz S., Kopiński J.: Doświadczenia z zastosowań ultradźwiękowej techniki TOFD. Materiały VII Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, Zakopane 14-16 marca 2001.

Śliwowski M.: Badanie obwodowych złączy spawanych gazociągów zmechanizowanym systemem ultradźwiękowym TOFD+PE. XXII Naukowo-Techniczna Krajowa Konferencja Spawalnicza, Międzyzdroje, 17÷19 maja 2016.

Kaczmarek R., Kaczmarek K., Słania J.: Zalety symultanicznych badań ultradźwiękowych techniką Phased Array i TOFD złączy spawanych, Przegląd Spawalnictwa, vol. 89, nr 4, 2017.

Kaczmarek K., Kaczmarek R.: Problematyka oceny jakości złączy spawanych techniką TOFD w świetle aktualnych norm przedmiotowych, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 3, 2017.

Kaczmarek R., Kaczmarek K., Słania J., Krawczyk R.: Wykonywanie badań ultradźwiękowych techniką TOFD w aspekcie wymagań norm przedmiotowych, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 4, 2016.

Kaczmarek K., Irek P., Rawicki Ł., Słania J.: Wykrywanie niezgodności w złączach spawanych za pomocą techniki czasu przejścia wiązki dyfrakcyjnej (TOFD), Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 5, 2016.

PN-EN ISO 10863 Badania nieniszczące spoin Badania ultradźwiękowe Zastosowanie techniki dyfrakcji fal ultradźwiękowych (TOFD).

PN-EN ISO 16810 Badania nieniszczące Badania ultradźwiękowe Zasady ogólne.

PN-EN ISO 15626 Badanie nieniszczące spoin Technika czasu przejścia wiązki dyfrakcyjnej (TOFD) Poziomy akceptacji.

PN-EN ISO 16828 Badania nieniszczące Badania ultradźwiękowe Dyfrakcyjna technika czasu przejścia jako sposób wykrywania i wymiarowania nieciągłości.