Study of the thermally sprayed Zn coatings in the context of use in special purpose articles

Main Article Content

Mariusz Bober
Rafał Milczarek
Marek Żubrowski
Wojciech Sokołowski

Abstract

The paper presents the results of operational tests of thermal sprayed zinc coatingsof various thicknesses on non-alloy steel substrates. The resistance of coatings to:variable temperature cycles, increased ambient humidity, salt fog as well as the electri-cal resistance of the coating and its adhesion to the steel substrate were tested. It hasbeen shown that Zn coatings has a high corrosion resistance in various atmospheric conditions and have satisfactory properties so they can be protective layers of ma-chine parts used in the armaments industry.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
M. Bober, R. Milczarek, M. Żubrowski, and W. Sokołowski, “Study of the thermally sprayed Zn coatings in the context of use in special purpose articles”, Weld. Tech. Rev., vol. 90, no. 11, Nov. 2018.
Section
Original Articles

References

M.H. Mathabatha, A.P.I. Popoola, O.P. Oladijo, Residual stresses and corrosion performance of plasma sprayed zinc-based alloy coating on mild steel substrate, Surface and Coatings Technology (2017), vol. 318, 293-298.

T. Chmielewski, D. Golański, J. Bazela, G. Gontarz, Badania właściwości powłok Zn i Al natryskiwanych łukowo na stal S235JR, Welding Technology Review (2014), vol. 86(2), 7-13.

A. Klimpel, Technologie napawania i natryskiwania cieplnego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice (1999).

R. Milczarek, Badania powłok natryskiwanych cieplnie w kontekście zasto- sowania do wyrobów o przeznaczeniu specjalnym, Praca Dyplomowa, ZIS PW, Warszawa (2016).

Materiały firmy Castolin Eutectic: https://www.castolin.com/pl-PL/.

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

NO-06-A107:2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań – Metody badań odporności całkowi- tej na działanie czynników środowiskowych.

PN-EN ISO 9227:2017-06 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach – Badania w rozpylonej solance.

H. Katayama, S. Kuroda, Long-term atmospheric corrosion properties of thermally sprayed Zn, Al and Zn-Al coatings exposed in a coastal area, Corrosion Science (2013), 76, 35-41.

PN-EN 582:1996 Natryskiwanie cieplne – Określanie przyczepności meto- dą odrywania.

T. Chmielewski, D. Golański, G. Gontarz, Pomiar naprężeń własnych powłok metalicznych natryskiwanych termicznie, Welding Technology Review (2011), vol. 83(12), 59-64.

A. Czupryński, A. Ozogowicz, Analiza właściwości powłokowych barier cieplnych natryskiwanych płomieniowo, Welding Technology Review (2014), vol. 86(12), 9-19.