Wyznaczanie wielkości krytycznych odporności na pękanie stali i złączy spawanych

Krzysztof Werner, Kwiryn Wojsyk, Dariusz Rozumek, Jacek Zajączkowski

Abstrakt


W pracy przedstawiono wyniki badań różnych gatunków stali i ich złączy spawanych oraz wzory (równania), które zastosowano do wyznaczenia wielkości krytycznych dla kryteriów odporności na pękanie. Dotyczą one zarówno zakresu liniowo-sprężystej, jak i sprężysto-plastycznej mechaniki pękania. Ponadto porównano eksperymentalnie wyznaczone rozwarcie czoła pęknięcia (CTOD) z wartościami obliczonymi według proponowanej w literaturze zależności, określającej jego korelację z wynikami badań udarności stali i złączy spawanych. Oceniono zgodność odporności na pękanie z użyciem dostępnych i znanych równań.


Słowa kluczowe


cracking; welded joints; cracking resistance; CTOD

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kocańda S.: Zmęczeniowe pękanie metali, WNT Warszawa 1985.

Neimitz A.: Mechanika pękania, PWN Warszawa 1998.

Brózda J.: Wprowadzenie do mechaniki pękania, Instytut Spawalnictwa Gliwice 2008.

Rykaluk K.: Pęknięcia w konstrukcjach stalowych, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne Wrocław 2000.

Słania J., Staniszewski K., Hyc K.: Ocena przełomów złączy spawanych po próbie łamania, Przegląd Spawalnictwa 12/2013, s. 142-151.

Stasiuk P., Karolczuk A., Kuczko W.: Rozkład naprężeń w krzyżowym złączu spawanym z uwzględnieniem rzeczywistego kształtu spoiny, Przegląd Spawalnictwa 1/2014, s. 29-33

PN-EN ISO 12737:2006 Metale. Określenie odporności na pękanie w płaskim stanie odkształcenia.

PN-EN ISO 15653:2010 Materiały metalowe – Metoda badania dotycząca wyznaczania quasistatycznej odporności na kruche pękanie spoin.

BS 7448-1:1991 Fracture mechanics toughness tests. Method for determination of KIc, critical CTOD and critical J values of metallic materials.

Blicharski M.: Inżynieria materiałowa, Warszawa, WNT, 2014.

Michalak M., Łatka L., Sokołowski P.: Porównanie właściwości mechanicznych powłok natryskiwanych plazmowo proszkowo i z zawiesin, Przegląd Spawalnictwa 10/2017, s. 56-60.

Werner K., Wojsyk K.: Analiza możliwości kruchego pękania spawanych elementów konstrukcji stalowych, Przegląd Spawalnictwa 5/2015, s. 91-93.

STN EN 1993-1-10/NA čl. NB1.1 vzt’ah (1): Material toughness and trough-thickness properties (Eurocode 3: Design of steel structures).
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v90i8.925

Refbacks

  • There are currently no refbacks.