Spawanie naprawcze staliwa G20Mn5

Marcin Żuk, Rafał Dojka

Abstrakt


W artykule opisano wpływ spawania naprawczego, metodą MAG drutem litym AUTOROD 12.51 w osłonie mieszanki ARCAL 5, na własności i strukturę staliwa niskostopowego G20Mn5 w dwóch stanach dostawy: po normalizowaniu oraz normalizowaniu z ulepszaniem cieplnym. Spawaniu naprawczemu poddano staliwo z zasymulowanymi wadami, wykonanymi poprzez obróbkę mechaniczną (frezowanie). Uzyskane obszary naprawcze poddano: badaniom wizualnym i penetracyjnym, badaniom makro i mikroskopowym, badaniom twardości i udarności oraz wzrokowej ocenie porównania barwy miejsca naprawianego w stosunku do materiału rodzimego. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono podobny charakter zmian strukturalnych strefy wpływu ciepła (SWC) w dwóch przypadkach stanu dostawy. Przeprowadzone badania udarności wykazały większą udarność w przypadku próbki ulepszonej cieplnie. Wygląd napoiny na powierzchni nie różnił się znacząco od materiału rodzimego.


Słowa kluczowe


staliwo G20Mn5; naprawa odlewów; spawanie MAG; obróbka cieplna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Knaginin G.: Staliwo: metalurgia i odlewnictw, wyd. Śląsk, Katowice 1977.

Staronka A.: Zarys metalurgii i odlewnictwa staliwa cz. 1 Metalurgia, AGH, Kraków, 1986.

Stradomski Z., Stachura S., Dyja D., Zyska A.: Technologiczne problemy wytwarzania masywnych odlewów ze staliwa duplex w aspekcie optymalizacji procesu produkcyjnego, Archiwum Odlewnictwa, 17, s. 287-292, 2015.

Bęczkowski R., Gucwa M.: Wybrane aspekty napraw odlewów korpusów urządzeń energetycznych, Przegląd Spawalnictwa vol. 87 (5), s. 106-109, 2015.

Mistur L.: Spawanie i napawanie w naprawach części maszyn i konstrukcji metalowych, Wyd. KaBe, Krosno, 2003.

www.metalockengineering.com,

Mazur M.: Podstawy spawalnictwa, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1993.

Pilarczyk J., Pilarczyk J.: Spawanie i napawanie elektryczne metali, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1996.

Norma PN-EN 10293

www.esab.com: OK Autrod 12.51 Premium quality copper-coated wire
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v90i5.910

Refbacks

  • There are currently no refbacks.