Przetapianie odlewów precyzyjnych ze stopu Inconel 713C przy zastosowaniu procesów spawalniczych

Janusz Adamiec, Katarzyna Łyczkowska, Michał Urbańczyk

Abstrakt


Technologia odlewania precyzyjnego charakteryzuje się bardzo dobrym odwzorowaniem skomplikowanych kształtów, jednak ze względu na duże różnice w grubościach ścianek odlewów, a tym samym zmiennej sztywności, w odlewach pojawiają się wady. Do najczęściej spotykanych wad odlewów precyzyjnych zaliczyć należy rzadzizny oraz mikropęknięcia. Do naprawy tych wad można stosować technologie spawalnicze. Stop Inconel 713C jest uważany za trudnospawalny lub nawet niespawalny [1]. Jednak konieczność naprawy odlewów precyzyjnych wymaga podjęcia prób opracowania techno- logii ich przetapiania i napawania, co umożliwiłoby stosowanie tych procesów w praktyce przemysłowej. W artykule przedstawiono wyniki prób przetapiania różnymi metodami spawalniczymi odlewów precyzyjnych przeznaczonych dla lotnictwa ze stopu Inconel 713C. Stwierdzono, że główną przyczyną decydującą o niepowodzeniu naprawy technologiami spawalniczymi są pęknięcia gorące w obszarze wtopienia. Pęknięcia powstają w wyniku nadtopienia się obszarów międzykrystalicznych na linii wtopienia, a następnie podczas krystalizacji wtopienia, gdzie następnie w wyniku pojawiają- cych sie odkształceń warstewka cieczy międzykrystalicznej ulega rozerwaniu. Stwierdzono, że najlepsze rezultaty napawania umożliwia wykorzystanie technologii LMD (ang. Laser Metal Deposition).


Słowa kluczowe


Inconel 713C; pękanie gorące; przetopienie; TIG; PAW; LBW; LMD

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Engineering Properties of Alloy 713C, Nickel Institute, www.nickelinstitute.org

Łyczkowska K., Adamiec J.: Repair of precision casting made of the Inconel 713C alloy, Archives of Foundry Engineering Issue 3, Vol. 17, 2017, pp. 210-216.

Lachowicz M.: Microstructural changes in padding welds made from the 713C alloy after heat treatment, Archives of Foundry Engineering Issue 3, Vol. 10, 2010, pp. 11-16.

Lachowicz M.: Charakterystyka napoin oraz pęknięć powstałych podczas napawania superstopu Inconel 713C, Inżynieria Materiałowa, Vol. 27, nr 3, 2006, s. 474-477.

Łyczkowska K., Adamiec J., Jachym R., Kwieciński K.: Properties of the Inconel 713 Alloy Within the High Temperature Brittleness Range, Archives of Foundry Engineering Issue 4, Vol. 17, 2017, pp. 103-108.

Binczyk F., Śleziona J.: Phase transformations and microstructure of IN-713C nickel superalloy, Archives of Foundry Engineering 25/2, Vol. 9, 2009, pp. 109-112.

Zupaniĉ F., Bonĉina T., Kiržman A., Tichelaar F.D.: Structure of continuously cast Ni-based superalloy Inconel 713C, Journal of Alloys and Compounds 329, 2001, pp. 290-297.

Szczotok A., Kościelniak B.: Characterization of IN713C superalloy microstructure after high temperature creep test by LM, SEM and STEM, Inżynieria Materiałowa, Vol. 2, 2016, pp. 50-58.

Łyczkowska K.: Struktura przetopień odlewów precyzyjnych ze stopu Inconel 713C, XLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków – Rytro 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v90i5.909

Refbacks

  • There are currently no refbacks.