Ocena skłonności do pękania gorącego w warunkach wymuszonych odkształceń złączy spawanych stopu Inconel 617

Natalia Konieczna, Janusz Adamiec

Abstrakt


Rozwój przemysłu energetycznego uwarunkowany jest wieloma czynnikami, do których przede wszystkim należy polityka Unii Europejskiej zobowiązująca przemysł do obniżenia emisji zanieczyszczeń NOX, CO2, SO2 do atmosfery. Podwyższenie parametrów pary jest możliwe dzięki zastosowaniu zaawansowanych materiałów, do których należą stopy niklu. Pomimo ich wysokich właściwości mechanicznych w wysokiej temperaturze, stopy niklu należą do materiałów trudnospawalnych ze względu na pojawiające się pęknięcia gorące w spoinie oraz strefie wpływu ciepła. W artykule przedstawiono wyniki badań skłonności stopu niklu Inconel 617, który jest przeznaczony na krytyczne elementy kotła energetycznego. Badania obejmują próby technologicznego spawania w warunkach wymuszonego odkształcenia w obecności gazu obojętnego elektrodą wolframową. W próbie wyznaczono wielkość odkształcenia oraz próg kruchości wysokotemperaturowej. Uzupełnieniem badań była analiza mikrostruktury płyt próbnych z obszaru pęknięcia za pomocą mikroskopu świetlnego oraz elektronowego mikroskopu skaningowego.


Słowa kluczowe


Inconel 617; stopy niklu; próba Transvarestraint; pękanie gorące; złącza spawane

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Hernas A., Dobrzański J., Pasternak J., Fudali S.: Charakterystyki nowej generacji materiałów dla energetyki, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2015.

Adamiec J.: Własności korozyjne napawanych warstw na elementach kotłów do spalania biomasy i odpadów komunalnych, w: Procesy niszczenia oraz powłoki ochronne stosowane w energetyce, s. 201-218, Słok k/ Bechłatowa,12-13 marca 2015.

Stewart C.: Nickel – Based Super Alloys, pp. 1-9, INSG Insight, nr 20, 2013.

Klöwer J., Husemann R. U., Bader M.: Development of Nickel Alloys Based on Alloy 617 for Components in 700 °C Power Plants, Procedia Engineering, nr 55, pp. 226-331, 2013.

Liu W., Lu F., Yang R., Tang X., Cui H.: Gleeble simulation of the HAZ in Inconel 617 welding, Journal Materials Processing Technology, 225, pp. 221-228, 2015.

Pavan A.H.V., Vikrant K.S.N., Ravibharath R., Singh K.: Development and evaluation of SUS 304H – IN 617 welds for advanced ultra supercritical boiler application, Materials Science & Engineering, 642, pp. 32-41, 2015.

Tasak E.: Metalurgia spawania, Wydawnictwo JAK, Kraków 2008.

Tasak E., Ziewiec A.: Pękanie spoin w procesie krzepnięcia, Przegląd Spawalnictwa, nr 1, s. 14-18, 2007.

Prokhorov N.N.: Russian Castings Production 2, 1962.

Lancaster J.F.: The metallurgy of welding, brazing and soldering, George Allen& Unwin Ltd, London 1965.

DuPont J., Lippold J., Kiser S.: Welding metallurgy and weldability of nickel-base alloys, John Wiley & Sons, New York, 2009.

Norma ASME SB-168:2013: Specification for nickel-chromium-iron alloys (UNS N06600, N06601, N06603, N06690, N06693, N06025, and N06045) and nickel-chromium-cobalt-molybdenum alloy (UNS N06617) plate, she- et and strip.

Adamiec J.: Spawalność odlewniczych stopów magnezu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v90i5.894

Refbacks

  • There are currently no refbacks.