Chronologia zmian w zaleceniach jakościowych złączy spawanych obciążonych dynamicznie według norm europejskich

Janusz Hołowaty, Bernard Wichtowski

Abstrakt


Integracja Polski z Unią Europejską powoduje konieczność zharmonizowania przepisów krajowych z przepisami europejskimi. Wymagania jakościowe złączy spawanych w mostach stalowych wg nowych zaleceń przedstawili autorzy w 11 publikacjach wydanych w latach 2002÷2017. Określone tam wymogi normowe w wielu przypadkach poddano krytycznej ocenie. Próbę rekapitulacji zaleceń konstrukcyjno-projektowych oraz badawczych, dotyczących złączy spawanych w mostach, przedstawionych w tych publikacjach omówiono w artykule.


Słowa kluczowe


steel; steel bridges; welded structures

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Klimpel A.: Kontrola i zapewnienie jakości w spawalnictwie. Tom 1, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1998.

Wichtowski B.: Wytrzymałość zmęczeniowa spawanych złączy doczołowych w stalowych mostach kolejowych. PN Politechniki Szczecińskiej, nr 572, Szczecin 2002.

Wichtowski B., Czajkowski T.: Ocena jakości spawanych złączy doczołowych w mostach kolejowych według norm europejskich, Inżynieria i Budownictwo, nr 2, 2006.

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe – Konstrukcje stalowe – Wymagania i badania.

PN-87/M-69772 Spawalnictwo – Klasyfikacja wadliwości złączy na podstawie radiogramów.

Ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483).

Hobbacher A.: Recommendations for fatigue design of welded joints and components. IIW Doc. XIII-1539-96, Updated June 2002.

PN-EN 25817:1997 Złącza stalowe spawane łukowo – Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych.

PN-EN ISO 5817:2014 Spawanie – Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) – Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych.

Wichtowski B., Smułczyński E.: Poziomy jakości spawanych złączy doczołowych według normy PN-EN ISO 5817,2007” Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, nr 6, 2008.

PN-EN 1090-2:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. [12] PN-EN 1993-2:2010 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 2: Mosty stalowe.

PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

Wichtowski B., Hołowaty J.: Badania złączy spawanych w mostach stalowych według wymagań norm PN-EN 1090-2 i PN-EN ISO 5817, Inżynieria i Budownictwo, nr 2, 2016.

Hołowaty J., Wichtowski B.: Testing of welded joints in steel bridges

to European Standards. 8th International Symposium of Steel Bridges, Innovation & New Challenges, Istanbul 2015.

Czuchryj I., Sikora S., Staniszewski K.: Ocena jakości złączy spawanych w konstrukcjach stalowych kontrolowanych radiograficznie na podstawie poziomu jakości B+ wg PN-EN 1090-2, Przegląd Spawalnictwa, nr 3, 2013.

Wichtowski B., Hołowaty J.: Jakość spoin czołowych w mostach w funkcji klas zmęczenia według norm europejskich i badań własnych, Inżynieria i Budownictwo, nr 9, 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v90i5.890

Refbacks

  • There are currently no refbacks.