Chronology of changes in quality recommendations for dynamically loaded welded joints according to European standards

Main Article Content

Janusz Hołowaty
Bernard Wichtowski

Abstract

The integration of Poland with the European Communities induced the necessity for harmonization of national regulations with European ones. Quality requirements for welded joints in steel bridges were presented by the authors in 11 articles published in the years 2002÷2017. Standard requirements given there were subjected to critical remarks in many cases. The effort for recapitulation of structural and research recommendations for welded joints in bridges are presented in this paper.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
J. Hołowaty and B. Wichtowski, “Chronology of changes in quality recommendations for dynamically loaded welded joints according to European standards”, Weld. Tech. Rev., vol. 90, no. 5, May 2018.
Section
Articles

References

Klimpel A.: Kontrola i zapewnienie jakości w spawalnictwie. Tom 1, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1998.

Wichtowski B.: Wytrzymałość zmęczeniowa spawanych złączy doczołowych w stalowych mostach kolejowych. PN Politechniki Szczecińskiej, nr 572, Szczecin 2002.

Wichtowski B., Czajkowski T.: Ocena jakości spawanych złączy doczołowych w mostach kolejowych według norm europejskich, Inżynieria i Budownictwo, nr 2, 2006.

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe – Konstrukcje stalowe – Wymagania i badania.

PN-87/M-69772 Spawalnictwo – Klasyfikacja wadliwości złączy na podstawie radiogramów.

Ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483).

Hobbacher A.: Recommendations for fatigue design of welded joints and components. IIW Doc. XIII-1539-96, Updated June 2002.

PN-EN 25817:1997 Złącza stalowe spawane łukowo – Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych.

PN-EN ISO 5817:2014 Spawanie – Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) – Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych.

Wichtowski B., Smułczyński E.: Poziomy jakości spawanych złączy doczołowych według normy PN-EN ISO 5817,2007” Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, nr 6, 2008.

PN-EN 1090-2:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. [12] PN-EN 1993-2:2010 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 2: Mosty stalowe.

PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

Wichtowski B., Hołowaty J.: Badania złączy spawanych w mostach stalowych według wymagań norm PN-EN 1090-2 i PN-EN ISO 5817, Inżynieria i Budownictwo, nr 2, 2016.

Hołowaty J., Wichtowski B.: Testing of welded joints in steel bridges
to European Standards. 8th International Symposium of Steel Bridges, Innovation & New Challenges, Istanbul 2015.

Czuchryj I., Sikora S., Staniszewski K.: Ocena jakości złączy spawanych w konstrukcjach stalowych kontrolowanych radiograficznie na podstawie poziomu jakości B+ wg PN-EN 1090-2, Przegląd Spawalnictwa, nr 3, 2013.

Wichtowski B., Hołowaty J.: Jakość spoin czołowych w mostach w funkcji klas zmęczenia według norm europejskich i badań własnych, Inżynieria i Budownictwo, nr 9, 2016.