Spawanie w pozycji PF metodą MMA z wykorzystaniem nowej funkcji UP w zasilaczach inwertorowych zbudowanych w technice MICOR; MMA welding in PF position using the new function UP of the power inverter built in MICOR technology

Main Article Content

Tomasz Chmielewski
Marek Węglowski
Krzysztof Kudła

Abstract

W artykule przedstawiono nową odmianę metody MMA UP w technice MICOR przeznaczoną do wykonywnia spoin pachwinowych w pozycji PF i PH stali niestopowych. Opisano budowę inwertorowych zasilaczy spawalniczych. Zaprezentowano zewnętrzne charakterystyki statyczną i dynamiczną prezentowanego urządzenia. Opisano wpływ właściwości urządzenia na funkcjonowanie odmiany UP MMA MICOR. Scharakteryzowano spoiny wykonane w technice UP MICOR oraz porównano ich właściwości do spoin wykonanych tradycyjną metodą MMA w pozycji PF.

Abstract

This paper presents the results of experimental studies devoted to welding of low alloy steel in PF and PH position with new UP MMA MICOR technology. The construction of inverter welding power source has been discussed. The external static and dynamic characteristics of presented apparatus have been described. In the second part of the paper the effect of the properties of the device on the operation of UP MMA MICOR solution has been shown. The welds obtained by UP MMA MICOR technique has been characterized and their properties were compared with welds made using conventional MMA method in PF position. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
T. Chmielewski, M. Węglowski, and K. Kudła, “Spawanie w pozycji PF metodą MMA z wykorzystaniem nowej funkcji UP w zasilaczach inwertorowych zbudowanych w technice MICOR; MMA welding in PF position using the new function UP of the power inverter built in MICOR technology”, Weld. Tech. Rev., vol. 86, no. 9, Sep. 2014.
Section
Original Articles

References

Chmielewski T., Golański D.: Znaczenie spawalnictwa w procesie remanufacturingu. Przegląd Spawalnictwa 6/2011, s. 29-32.

Chmielewski T., Węglowski M.: Analiza rynku spawalniczego w Polsce pod względem sprzedaży urządzeń oraz ma- teriałów spawalniczych. Przegląd Spawalnictwa 6/2010, s. 28-31.

Chmielewski T., Węglowski M., Kudła K.: „nowe funkcje zasilaczy inwertorowych zbudowanych techniką MICOR do metody MMA”, Przegląd Spawalnictwa 10/2013, s. 59-64.

Dobaj E.: Maszyny i urządzenia spawalnicze. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1998.

Fisher R.A., Steigerwald R.L., Saj C.F.: A Frequency/PWM Controlled Converter with Two Independently Regulated Outputs. HFPC Proceedings, pp. 459-471, May, 1989.

Katalog RYWAL-RHC, Wydanie trzecie, Toruń, 2011 r.

Kensik R.: „Eksploatacja urządzeń spawalniczych. Część I. Źródła spawalnicze. Skrypt Politechniki Częstochowskiej,
Częstochowa, 1995.

Kolasa A.: Cyfrowa rewolucja w spawalnictwie. Przegląd
Spawalnictwa 10-11/1998.

Kolasa A., Cegielski P., Michalis A.: nowe krajowe wielofunkcyjne źródło energii elektryczne do spawania łukowego. Przegląd Spawalnictwa 8-10/2002.

Steigerwald R. L.: A Comparison of Half-Bridge Resonant Converter Topologies. APEC Proceedings, pp. 135-144, March, 1987.

Węglowski M.: Badania właściwości spawalniczych źródeł energii elektrycznej z wewnętrzną przemianą częstotliwości. Rozprawa doktorska, Warszawa, 2008.

Węglowski M., Chmielewski T., Kudła K.: Porównanie wybranych właściwości nowoczesnych spawalniczych inwertorowych źródeł energii przeznaczonych do spawania metodą MAG. Przegląd Spawalnictwa 10/2009, s. 81-83.

Węglowski M., Kudła K.: Porównanie klasycznych źródeł inwertorowych z inwertorami zbudowanymi w technice MICOR, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 5/2012.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>