Właściwości złączy spawanych ze stali dwufazowej DP600 metodą; MAG Properties of dual phase steel joints of DP600 welded by MAG

Main Article Content

Andrzej Ambroziak
Piotr Białucki
Wiesław Derlukiewicz
Artur Lange

Abstract

W pracy przedstawiono wyniki statycznej próby rozciągania złączy, badań metalograficznych i pomiarów twardości spoin w złączach spawanych ze stali dwufazowej DP600 wykonanych z blachy o grubości 1,4 mm metodą MAG łukiem konwencjonalnym i łukiem pulsującym. Stwierdzono niewielki spadek twardości w strefie SWC i jego wpływ na położenie przełomu w próbkach rozciąganych złączy.

Abstract

In the present study, dual phase steel sheet with a thickness of 1,4 mm was subjected to MAG welding by conventional arc and pulsed arc The results of the tensile tests, metallographic examination and hardness measurements of welds in joints are discussed. It was found that a hardness drop occur in the HAZ zone influencing on decrease strength and localized on place of break during tensile testing. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
A. Ambroziak, P. Białucki, W. Derlukiewicz, and A. Lange, “Właściwości złączy spawanych ze stali dwufazowej DP600 metodą; MAG Properties of dual phase steel joints of DP600 welded by MAG”, Weld. Tech. Rev., vol. 86, no. 9, Sep. 2014.
Section
Articles

References

Khan M. I., Kuntz M. L., Biro E., Zhou Y.: Microstructure and Mechanical Properties of Resistance Spot Welded Advanced High Strength Steels. Materials Transactions, Vol. 49, no. 7 (2008) s. 1629-1637.

Senkara J. : Współczesne stale karoseryjne dla przemysłu motoryzacyjnego i wytyczne technologiczne ich zgrzewania. Przegląd Spawalnictwa 11/2009, s. 3-7.

Ma C., Chen D.L., Bhole S.D., Boudreau G., Lee A., Biro E.: Microstructure and fracture characteristics of spot-welded DP600 steel. Materials Science and Engineering A 485 (2008) 334-346.

Ambroziak A., Tobota A., Tokarz K., Kustroń P.: Badania cienkościennych połączeń stalowych zgrzewanych punktowo oraz spajanych otworowo. Przegląd Spawalnictwa, 2008, nr 5, s. 6-11.

Farabi n., Chen D.L., Li J., Zhou Y., Dong S.J.: Microstructure and mechanical properties of laser welded DP600 steel joint. Materials Science and Engineering A 527 (2010) 1215–1222.

Kavamuraa H.A., Batalhab G.F.: Mechanical strength evaluation for nd-YAG laser and electric resistance spot weld (ERSW) joint under multiaxial loading. Journal of materials processing technology 201 (2008) 507–514.r

Węglowski M.S., Stano S.: Właściwości złączy spawanych laserowo ze stali HDT580X. Vol. 29, nr 1 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2009.

Kapustka n., Conrardy C., Babu S., Albright C.: Effect of GMAW Process and Material Conditions on DP 780 and TRIP 780 Welds. Welding Journal. June 2008, Vol. 87, s. 135-148.

Burns T.J.: Weldability of a Dual-Phase Sheet Steel by the Gas Metal Arc Welding Process. Thesis of Master of Applied Science. Waterloo, Ontario, Canada, 2009.

Ramazani A., Li Y., Mukherjee K., Prahl U., Bleck W., Abdu- rakhmanov A., Schleser M., Reisgen U.: Microstructure evolution simulation in hot rolled DP600 steel during gas metal arc welding. Computational Materials Science 68 (2013) 107-116.

Materiały firmowe SSAB Swedish Steel. Dogal 600 i 800 DP. Stal o extra i ultra wysokiej wytrzymałości.

Materiały firmowe SSAB Swedish Steel.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>