Methods of testing of welded joints made of Inconel 713C superalloy – penetrant testing and microscopic observations

Main Article Content

Dominika Nowak
Maciej Lachowicz
Andrzej Ambroziak

Abstract

The paper presents results of the research performed in order to examine the e ciency of using of penetrant testing method to detect welding defects in welding joints made of Inconel 713C alloy. As a reference method, the microscopic observations have been used. It has been found that the penetrant testing method does not reveal all the cracks which can be detected using microscopic observations. 


in polish

Metody badań złączy spawanych na superstopie Inconel 713C – nieniszczące badania penetracyjne oraz obserwacje mikroskopowe

W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w celu oceny przydatności nieniszczących badań penetracyjnych w zastosowaniu do badania złączy spawanych wykonanych na superstopie niklu Inconel 713C. Jako metodę odniesienia wykorzystano obserwacje mikroskopowe. Stwierdzono, że metoda penetracyjna nie ujawniła wszystkich pęknięć wykrytych podczas obserwacji mikroskopowych. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
D. Nowak, M. Lachowicz, and A. Ambroziak, “Methods of testing of welded joints made of Inconel 713C superalloy – penetrant testing and microscopic observations”, Weld. Tech. Rev., vol. 89, no. 7, Jul. 2017.
Section
Original Articles

References

M. Lachowicz: Charakterystyka napoin oraz pęknięć powstałych podczas napawania superstopu Inconel 713C, Inżynieria Materiałowa, nr 3/2006, rok XXVII

O. A. Ojo, N. L. Richards, M.C. Chaturvedi: Contribution of constitutional li- quation of gamma prime precipitate to weld HAZ cracking of cast Inconel 738 superalloy, Scripta Mat. 50, 2004

M. B. Henderson, D. Arrell, M. Heobel, R. Larsson, G. Marchant: Nickel-Ba- sed Superalloy Welding Practices for Industrial Gas Turbine Applications, www.msm.com.ac.uk/phase-trans/2002 /papers/APNickelWeldv2.pdf

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>