Fatigue life of the oldest welded bridges in Poland in the light of research

Main Article Content

Bernard Wichtowski

Abstract

The procedure for the assessment of fatigue life is one of the most important in the comprehensive assessment of capacity and durability of welded bridges exploited for a long period of time. In the study of these bridges it was found in a number of butt joints the existence of imperfections (notches) with cracks in welds leading inclusive. The paper is an attempt to recapitulate the conclusions of many years’ research of these structures. The study concerned field studies X-ray butt these bridges and laboratory fatigue tests of 4 types butt welds, in which they occur. These studies, together with the strength analysis of the supporting structure made it possible to estimate the lifetime of individual objects. in polishTrwałość zmęczeniowa najstarszych spawanych mostów w Polsce w świetle badańProcedura oceny trwałości zmęczeniowej jest jedną z najistotniejszych w kompleksowej ocenie nośności i trwałości mostów spawanych eksploatowanych przez długi okres czasu. W trakcie badań tych mostów stwierdzono w wielu złączach doczołowych istnienie niezgodności spawalniczych (karbów) z pęknięciami w spoinach czołowych włącznie. Referat jest próbą rekapitulacji wniosków z wieloletnich badań tych konstrukcji. Badania dotyczyły terenowych badań rentgenograficznych złączy doczołowych tych mostów oraz laboratoryjne badania zmęczeniowe 4 typów spoin czołowych, które w nich występują. Badania te wraz z analizą wytrzymałościową konstrukcji nośnej pozwoliły oszacować żywotność poszczególnych obiektów. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
B. Wichtowski, “Fatigue life of the oldest welded bridges in Poland in the light of research”, WeldTechRev, vol. 89, no. 5, May 2017.
Section
Articles

References

Wiśniewski D., Majka M., Bień J.: Ocena nośności mostów w okresie ich eksploatacji – doświadczenia krajowe i zagraniczne. Inżynieria i Budownictwo, nr 7-8/2013.

Kühn B., et al.: Assesment of existing steel structures: recommendations for estimation of remaining fatigue life. JRC Scientific and technical Report no. 43401. European Commision, Joint Research Centre, Luxemburg 2008.

Butnicki S.: Spawalność i kruchość stali. WNT, Warszawa 1975.

Rykaluk K.: Pęknięcia w konstrukcjach stalowych. DWE, Wrocław 1999.

Wichtowski B., Hołowaty J.: Właściwości stali w najstarszych spa-
wanych mostach kolejowych w Polsce w świetlne badań. Inżynieria i Budownictwo, nr 5/2009.

Wichtowski B., Hołowaty J.: Badania udarnościowe stali zlewnej mostów kolejowych, Inżynieria i Budownictwo, nr 1/2014.

Newmann A.: Schweisstechnisches Handbuch für Konstrukteure Teil 1. VEB Verlag Technik, Berlin 1990.

Wichtowski B.: Wytrzymałość zmęczeniowa spawanych złączy doczo- łowych w stalowych mostach kolejowych. Prace naukowe PS nr 572, Szczecin 2002.

Bogucki W.: Badania pracy mostu na rzece Słudwi. Inżynieria i Budownictwo, nr 10/1962.

Kocanda S.: Zmęczeniowe pękanie metali. WNT, Warszawa 1985.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>