Quality of welds in steel bridges according to 2014 revisions of requirements in PN-EN 1993-1 and PN-EN ISO 5817

Bernard Wichtowski, Janusz Hołowaty

Abstrakt


New regulations for selection of an execution class for steel structures were introduced in PN-EN 1993-1-1 and additional requirements for welds subjected to fatigue were introduced in PN-EN ISO 5817 in 2014. The form and the range of conducted works on modernisation of Eu- rocodes executed by European Committee for Standardisation are presented. New particular requirements described by the standards were discussed. 

in polish

Jakość spoin w stalowych mostach w świetle wprowadzonych w 2014 r. zmian w wymogach norm PN-EN 1993-1-1 i PN-EN ISO 5817

W 2014 r. w normie PN-EN 1993-1-1 wprowadzono nowe zależności przy ustalaniu klas wykonania konstrukcji stalowych, a w normie PN-EN ISO 5817 wprowadzono dodatkowe wymagania dla spoin w stali narażonej na zmęczenie. W artykule przedstawiono formę i zakres prowadzonych prac nad modernizacją Eurokodów przez Europejski Komitet Normalizacyjny. Omówiono poszczególne nowe wymagania określone przez powyższe dwie normy. 


Słowa kluczowe


steel bridges; execution classes; welded joints

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A. Hobbacher: Kierunki rozwoju technik spawania i łączenia w wykonawstwie wyrobów niezawodnych i ekonomicznych, Biuletyn IS w Gliwicach, nr 2/2014.

PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.

PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

B. Wichtowski, T. Czajkowski: Wymagania spawalnicze dotyczące stalowych konstrukcji budowlanych według norm dotychczasowych

oraz PN-EN 1090, Inżynieria i Budownictwo, nr 5/2011.

PN-EN ISO 5817:2014 Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką). Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych.

PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

B. Wichtowski, J. Hołowaty: Badania złączy spawanych w mostach stalowych według wymagań norm PN-EN 1090-2 i PN-EN ISO 5817, Inżynieria i Budownictwo, nr 2/2016.

J. Hołowaty, B. Wichtowski: Testing of welded joints in steel bridges

to European Standards. 8th International Symposium of Steel Bridges, Innovation & New Challenges, 2015 (SBIC-2015), Istanbul 2015.

J. Czuchryj, S. Sikora, K. Staniszewski: Ocena jakości złączy spawanych w konstrukcjach stalowych kontrolowanych radiograficznie na podstawie poziomu jakości B+ wg PN-EN 1090-2, Przegląd Spawalnictwa, nr 3/2013.

B. Wichtowski: W sprawie nowych wymagań jakościowych dotyczących połączeń spawanych w mostach stalowych, Inżynieria i Budownictwo, nr 5/2015.

B. Wichtowski: Spawanie ortotropowych płyt mostów stalowych według PN-EN 1993-2 i PN-EN 1090-2, Inżynieria i Budownictwo, nr 6/2016.

P. A. Król, A. Pogorzelski, J. Sieczkowski: Normalizacja w sektorze

budowlanym - spojrzenie krytyczne, Inżynieria i Budownictwo, nr 6/2016.

B. Wichtowski: Wymagania normowe dotyczące spoin pachwinowych i rozkład naprężeń w spoinach podłużnych połączeń zakładkowych, Inżynieria i Budownictwo, nr 1/2017.

PN-EN 1993-2:2010 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 2: Mosty stalowe.

A. Kozłowski: Kierunki zmian i przyszłość eurokodów dotyczących

projektowania konstrukcji stalowych i zespolonych, Inżynieria i Budownictwo, nr 2/2016.

B. Wichtowski, J. Hołowaty: Jakość spoin czołowych w mostach w funkcji klas zmęczenia według norm europejskich i badań własnych, Inżynieria i Budownictwo, nr 9/2016.

Published document PD 6705-2:2010 Structural use of steel and aluminium. Part 2: Recommendations for the execution of steel bridges to BS EN 1090-2.

PN-EN 1993-1-9:2007 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-9: Zmęczenie.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v89i5.766

Refbacks

  • There are currently no refbacks.