The influence of the residual oxygen in the forming gas on selected properties of the 304L steel root joint welded by orbital TIG

Marcin Drabarz, Tomasz Chmielewski

Abstrakt


This paper describes the effect of the concentration of residual oxygen in the forming gas on selected properties of the root area in butt weld of steel 304L made by orbital TIG welding method. Welding tests were conducted in Argonium forming gas with oxygen content of 6 ppm and 500 ppm. The resulting joints were compared in terms of structural composition, geometry and hardness distribution. 

 

in polsh

Wpływ tlenu resztkowego w gazie formującym na wybrane właściwości grani złącza stali 304L spawanego TIG orbitalnie

W pracy opisano wpływ stężenia tlenu resztkowego w gazie formującym na wybrane właściwości grani spoiny czołowej stali 304L wykonanej metodą spawania orbitalnego TIG. Przeprowadzono próby spawania z gazem formującym Ar z zawartością tlenu na poziomie 6 ppm oraz 500 ppm. Uzyskane złącza porównano pod względem budowy strukturalnej oraz rozkładów twardości. 


Słowa kluczowe


orbital TIG welding; steel 304L; oxidation of root

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


T. Chmielewski: Projektowanie procesów technologicznych - spawalnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2013.

M. Gucwa, R. Bęczkowski, M. Stefański: Spawanie orbitale wężownic ze stali VM12-SHC, Przegląd Spawalnictwa, vol. 87(10), s.120-123, 2015.

A. Kolasa, P. Cegielski, A. Oneksiak Nowa głowica do orbitalnego doczołowego spawania rur metodą TIG, Przegląd Spawalnictwa, vol. 86(3), s. 32-38, 2014.

G. Rogalski, J. Łabanowski, D. Fydrych, A. Świerczyńska: Wpływ obróbki cieplnej na właściwości spawanych austenitycznych rur wymienników ciepła, Przegląd Spawalnictwa, vol. 86(6), s. 24-31, 2014.

K. Ferenc, J. Ferenc: Spawalnicze gazy osłonowe i palne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.

J. Górecki, T. Chmielewski, A. Kolasa: Automatyczne spawanie łukiem krytym elementów rurociągów ze stali nierdzewnej 347, Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce 11(4), s. 16-19, 2005.

M. Węglowski, T. Chmielewski, K. Kudła: Ocena wydajności spawania ni- skoenergetycznego procesu SpeedRoot w pozycji PG, Przegląd Spawalnictwa, vol. 83(12), s. 26-30, 2011.

T. Chmielewski, M. Węglowski, K. Kudła: Spawanie w pozycji PF metodą MMA z wykorzystaniem nowej funkcji UP w zasilaczach inwertorowych zbudowanych w technice MICOR, Przegląd Spawalnictwa, vol. 86(9), s. 45-49, 2014.

AWS D18.2:2009, Guide to Weld Discoloration Levels on Inside of Austenitic Stainless Steel Tube, American Welding Society 2009.

K. Kimbrel: Determining Acceptable Levels of Weld Discoloration on Mechanically Polished and Electropolished Stainless Steel Surface, [w:] Pharmaceutical Engineering, vol. 31 no. 6, December 2011

E. Tasak: Metalurgia Spawania, Wydawnictwo „Jak” Andrzej Choczewski, Kraków 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v89i1.725

Refbacks

  • There are currently no refbacks.