Badania złączy spawanych bimetalu zgrzewanego wybuchowo stali niestopowej grade 60 ze stopem Monel 400

Main Article Content

Grzegorz Rogalski
Karolina Prokop
Dariusz Fydrych
Jerzy Łabanowski

Abstract

W pracy przedstawiono wyniki badań doczołowych złączy spawanych bimetalu stal niestopowa SA516 Grade 60 – monel 400 (SB127 UnS 04400). Badany bimetal został wytworzony przez zgrzewanie wybuchowe. Określono właściwości mechaniczne, rozkład twardości oraz strukturę otrzymanych złączy. Zwrócono uwagę na trudności technologiczne spawania tego rodzaju materiału oraz możliwość generowania niezgodności spawalniczych.

Investigations of butt joints of explosion welded bimetal plate non-alloy steel grade 60 with Monel 400

Abstract

The paper presents the research results of butt welded joints of bimetal plate type non-alloy steel SA516 Grade 60 – Monel 400 (SB127 UnS 04400). Bimetal plate was performed by the explosion welding. The mechanical properties, hardness distribution and microstructure of the joint were revealed. Difficulty of welding of this kind of material and the possibility to generate welding imperfections was highlighted. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
G. Rogalski, K. Prokop, D. Fydrych, and J. Łabanowski, “Badania złączy spawanych bimetalu zgrzewanego wybuchowo stali niestopowej grade 60 ze stopem Monel 400”, Weld. Tech. Rev., vol. 86, no. 6, Jun. 2014.
Section
Articles

References

Palmer T. A., Elmer J. W., Brasher D., Butler D., Riddle R.: Development of an explosive welding process for producing high-strength welds between niobium and 6061-t651 aluminum. Thin interlayers of nb and Al were used to improve the joining of thicker plates. welding Journal 85 (11), 2006, s. 252-263.

Grignon F., Benson D., Vecchio K. S., Meyers M. A.: Explosive welding of aluminum to aluminum: analysis, computations and experiments. International Journal of Impact Engineering 30 (10), 2004, s. 1333-1351.

Paul H., Lityńska-Dobrzyńska L., Miszczyk M., Prażmowski M.: Microstructure and Phase Transformations near the Bonding Zone of Al/Cu Clad Manufactured by Explosive welding. Archives of Metallurgy and Materials 57 (4), 2012, s. 1151-1162.

Wronka B.: Testing of explosive welding and welded joints. The microstructure of explosive welded joint and their me- chanical properties. wavy character of the process and joint quality. International Journal of Impact Engineering 38 (5), 2011, s. 309-313.

Sun X., Tao J., Guo X.: Bonding properties of interface in Fe/Al clad tube prepared by explosive welding. Transactions of nonferrous Metals Society of China 21 (10), 2011, s. 2175-2180.

Rogalski G., Fydrych D., Walczak W.: Zastosowanie zgrzewania wybuchowego do wytwarzania kompozytów metalowych z osnową aluminiową. Przegląd Spawalnictwa Vol. 85, Nr 6, 2013.

Fydrych D., Rogalski G., Walczak W.: Wpływ cyklu cieplnego na właściwości zgrzewanych wybuchowo złączy stal-aluminium. Przegląd Spawalnictwa, Vol. 85, Nr 6, 2013.

Walczak W.: Zgrzewanie wybuchowe metali i jego zastosowanie. WNT Warszawa 1989.

Świerczyńska A., Rogalski G., Fydrych D.: Badania właściwości i struktury spawanych austenitycznych rur wymienników ciepła. Przegląd Spawalnictwa 6/2010.

www.secespol.pl

PN-EN ISO 5817: Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu,
tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką). Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych.

PN-EN ISO 15614-1: Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Badanie technologii spawania. Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu
i stopów niklu.

Davis J.R. (red.): ASM Specialty Handbook: nickel, cobalt
and their alloys. ASM International, USA 2000.

DuPont J. n., Lippold J. C., Kiser S. D.: welding metallurgy and weldability of nickel-base alloys. new Jersey, Wiley 2009.

Nickel alloys. Henry wiggin & Company Limited, Publications no. 3367D, 1972.

PN-EN ISO 17637: Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne złączy spawanych.

PN-EN ISO 3452-1: Badania nieniszczące. Badania penetracyjne. Zasady ogólne.

PN-EN ISO 5173:. Badania niszczące spoin w materiałach
metalowych. Badanie na zginanie.

PN-EN ISO 6507-1:. Metale. Pomiar twardości sposobem
Vickersa. Część 1: Metoda badań.

PN-EN ISO 17639: Badania niszczące spawanych złączy
metali. Badania makroskopowe i mikroskopowe złączy spawanych.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>