Badanie skłonności i określenie przyczyn tworzenia się pęknięć w lutospoinach złączy zakładkowych aluminium-stal niestopowa wykonanych metodą CMT oraz laserem diodowym dużej mocy

Main Article Content

Artur Czupryński
Bernard Wyględacz

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących skłonności do tworzenia się pęknięć w lutospoinach złączy zakładkowych cienkich blach aluminiowych i karoseryjnych blach stalowych obustronnie galwanizowanych cynkiem, które wykonywano laserem diodowym dużej mocy (HPDL) ROFIN DL 020 oraz łukowo metodą CMT z użyciem materiału dodatkowego odpowiednio w postaci proszku i drutu litego. Przedstawiono wyniki badań metalograficznych makroskopowych i mikroskopowych, rentgenografii strukturalnej, mikroanalizy rentgenowskiej EDS oraz pomiarów twardości. Wskazano na przyczyny powstawania w lutospoinach na osnowie aluminium, złączy różnoimiennych typu aluminium - ocynkowana stal niestopowa, kruchych faz międzymetalicznych typu Fe-Al. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
A. Czupryński and B. Wyględacz, “Badanie skłonności i określenie przyczyn tworzenia się pęknięć w lutospoinach złączy zakładkowych aluminium-stal niestopowa wykonanych metodą CMT oraz laserem diodowym dużej mocy”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 9, Sep. 2016.
Section
Articles

References

Gawrysiuk W.: Technologia lutospawania łukowego. Zalecenia technologiczne i przemysłowe przykłady zastosowania, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 3 (2005) 35-40.

Różański M., Gawrysiuk W.: Lutospawanie MIG/MAG blach ocynkowanych i przykłady trudno spawalnych układów materiałowych, Przegląd Spawalnictwa 9 (2007) 7-12.

Gawrysiuk W., Pfeifer T., Winiowski A.: Charakterystyka Technologii lutospawania łukowego MIG/MAG, Przegląd Spawalnictwa 2-3 (2005) 17-20.

Białucki P., Ambroziak A., Derlukiewicz W., Lange A., Bednarek T.: Wpływ lutospawania łukowego na właściwości złączy stali ocynkowanej ogniowo, Przegląd Spawalnictwa 9 (2013) 20-28.

Matusiak J., Czworonóg B., Pfeifer T.: Spawanie i lutospawanie niskoenergetycznymi metodami MIG/MAG przeznaczonymi do łączenia materiałów i elementów wrażliwych na ciepło, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 6 (2007) 41-46.

De Dompablo M.: Nowe rozwiązania w technologii spawania ColdArc i forceArc, Przegląd Spawalnictwa 7-8 (2009) 12-17.

Różański M.: Nowoczesne metody lutospawania, Przegląd Spawalnictwa 9 (2010) 24-28.

Ogura T., Saito Y., Ueda K., Hirose A.: Evaluation of interfacial microstructures in dissimilar joints of aluminum alloys to steel using nanoindentation technique, Journal of Physics: Conference Series 165 (2009) 012016, doi:10.1088/1742-6596/165/1/012016

Most read articles by the same author(s)