Właściwości złączy różnoimiennych stopu niklu Incoloy 800H ze stalą odporną na korozję 316L

Main Article Content

Grzegorz Rogalski
Dariusz Fydrych
Jerzy Łabanowski

Abstract

W artykule przedstawiono problemy związane z wykonywaniem połączeń różnoimiennych typu Incoloy 800HT – austenityczna stal odporna na korozję 316L. Wykonano badania nieniszczące oraz niszczące, których wyniki pozwoliły na weryfikacje jakości wykonanych złączy próbnych. Nie stwierdzono występowania niezgodności spawalniczych oraz uzyskano wysokie właściwości wytrzymałościowe złączy. Badania metalograficzne ujawniły poprawne struktury w analizowanych obszarach złączy. Analiza EDS nie wykazała wydzieleń węglików chromu. Na tej podstawie wykazano poprawność zaproponowanej technologii spawania. 

Properties of dissimilar joints between Incoloy 800HT nickel alloy and stainless steel 316L 

Abstract

In the article problems associated with making dissimilar joints made from nickel alloy Incoloy 800HT with stainless steel 316L were described. Performed non-destructive tests and destructive tests allowed for verifications of weld specimens. Not identified welding imperfections. Obtained mechanical properties above the assumed acceptance criteria. Metallographic microscope revealed the correct structure of the analyzed areas. EDS analysis showed no chromium carbides. Obtained findings confirmed the correctness of the applied welding procedure. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
G. Rogalski, D. Fydrych, and J. Łabanowski, “Właściwości złączy różnoimiennych stopu niklu Incoloy 800H ze stalą odporną na korozję 316L”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 5, May 2016.
Section
Articles

References

Rogalski G., Łabanowski J., Fydrych D., Świerczyńska A.: Wpływ obróbki ciepl- nej na właściwości spawanych austenitycznych rur wymienników ciepła. Przegląd Spawalnictwa 6/2014.

Dobrzański L. A.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Warszawa, WNT 2002.

Davis J. R.: ASM Specialty Handbook: Nickel, cobalt, and their alloys. ASM In- ternational, USA 2000.

Lippold J. C., Kiser S. D., DuPont J. N.: Welding metallurgy and weldability of nickel base alloys. New Jersey, Wiley 2009.

Brózda J., Łomozik M.: Stopy niklu stosowane w budowie urządzeń służących ochronie środowiska i ich spawalność. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 2/99.

David S. A., Siefert J. A., DuPont J. N., Shingledecker J. P.: Weldability and weld performance of candidate nickel base superalloys for advanced ultrasuper-critical fossil power plants part I: fundamentals. Science and Technology of Welding and Joining 7/2015.

Turowska A., Adamiec J.: Zakres kruchości wysokotemperaturowej złączy spawanych stopu Inconel 625. Przegląd Spawalnictwa 10/2015.

Pilarczyk J. (red.): Poradnik inżyniera. Spawalnictwo, T.1. Warszawa, WNT 2003.

www.secespol.com

Baranowski M., Jakubowski J.: Lutowność wybranych nadstopów niklu. Przegląd Spawalnictwa 7/2014.

GolańskiG., LachowiczM., SłaniaJ., KępaJ., MarszałekP.: Napoinyznadstopu Haynes®625 na ścianach szczelnych ze stali 16Mo3. Przegląd Spawalnictwa 8/2014.

Rutzinger B.: Influence of the welding process to the dilution rate of weld overlays on unalloyed steel using the weld consumable ERNiCrMo-3 (Alloy 625). Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 5/2014.

Adamiec P., Adamiec J.: Aspekty napawania stopami Inconel 625 i 686 elementów w kotłach do spalania odpadów. Przegląd Spawalnictwa 5-6/2006.

Ziewiec A., Stępiński J., Tasak E.: Mikrostruktura połączeń różnorodnych stali 17-4PH ze stopami niklu. Przegląd Spawalnictwa 4/2013.

Tuz L., Pańcikiewicz K, Tasak E., Adamiec J.: Ocena mikrostruktury wybranych stopów niklu. Przegląd Spawalnictwa 5/2014.

Barrera O., Pfeifer T., Żak A.: Budowa strukturalna różnoimiennych połączeń spawanych stali i stopu niklu. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 4/2013.

Rogalski G., Prokop K., Fydrych D., Łabanowski J.: Badania złączy spawanych bimetalu zgrzewanego wybuchowo stali niestopowej grade 60 ze stopem monel 400. Przegląd Spawalnictwa 6/2014.

Adamiec J., Więcek M.: Technologia spawania laserowego rur ożebrowanych ze stopu niklu Inconel 625. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 5/2014.

Chmielewski T., Jakubowski J.: Żaroodporne powłoki INCONEL 625 natryskiwane termicznie na podłoża ze stali stopowych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika 229/2009.

Chmielewski T., Jakubowski J.: Zgrzewanie rezystancyjne uszczelnień typu ”plaster miodu”. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika 229/2009.

Incoloy 800. Materiały informacyjne. Special Metals Corporation, 2010.

Incoloy 800H/HT. Materiały informacyjne. Special Metals Corporation, 2010.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>