Ocena mikrostruktury i wybranych własności mechanicznych złączy zgrzewanych wybuchowo po obróbce cieplnej

Natalia Pocica, Lechosław Tuz

Abstrakt


W pracy przedstawiono wyniki oceny makro- i mikrostruktury złączy zgrzewanych wybuchowo poddanych obróbce cieplnej. Materiałem podstawowym do wykonania platerów była stal niestopowa P355NH, a materiałami nakładanymi były stale austenityczne 316L i 254SMO oraz stal superduplex SAF2507. Ocenie poddano mikrostrukturę stali podłoża oraz nakładanych powłok ze szczególnym uwzględnieniem miejsca połączenia. Badania przeprowadzono na zgładach metalograficznych w przekroju poprzecznym złącza z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej. Dodatkowo, w celu określenia właściwości mechanicznych złączy wykonano pomiary twardości. 

Evaluation of microstructure and selected mechanical properties of explosive welded joints after heat treatment 

Abstract

The paper presents results of macro- and microstructure evaluation of explosive welded joints after heat treatment. As the base plate was non-alloyed steel – P355NH. The cladder plate were two austenitic steels (316L and 254SMO) and super duplex steel (SAF2507). The microstructure testing was carried out near to fusion line on the side of base plate and cladder plate. The evaluation was carried out in the cross sections of joints. To assess the mechanical properties changes before and after heat treatment, the hardness measurement was done. 
Słowa kluczowe


zgrzewane wybuchowe; mikrostruktura; właściwości mechaniczne; obróbka cieplna; explosive welding; microstructure; mechanical properties; heat treatment

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babul W., 1980: Odkształcenie metali wybuchem. Wyd. Naukowo – Techniczne, Warszawa.

Pocica A., Bański R., Waindok P., Szulc Z., Gałka A., 2008: Wpływ czasu obróbki cieplnej na własności bimetalu tytan-stal. XVI Międzynarodowa Konferencja ,,Spawanie w energetyce”. Opole-Jarnołtówek 23-25 kwiet- nia 2008, Opole.

Walczak W., 1989: Zgrzewanie wybuchowe metali i jego zastosowanie. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v88i4.593

Refbacks

  • There are currently no refbacks.