Ocena mikrotwardości oraz własności wytrzymałościowych trimetalu AA2519-AA1050-TI6AL4V po różnych obróbkach cieplnych

Main Article Content

Michał Najwer
Piotr Niesłony

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań trimetalu AA2519- AA1050-Ti6Al4V połączonego metodą zgrzewania wybuchowego. Określono charakterystykę gięcia blach z trimetalu w stanie surowym, po wyżarzaniu w temperaturze 530 °C przez 120 minut, oraz po wyżarzaniu z dodatkowym starzeniem w 165 °C przez 600 minut. Dla otrzymanych w taki sposób próbek przeprowadzono próby gięcia zgodnie z ASTM E-290-14 oraz analizę zmian mikrotwardości w złączu platerowanym. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowane obróbki cieplne zwiększają, w różnym stopniu, wytrzymałość trimetalu oraz twardość poszczególnych jego warstw. Największy wzrost wytrzymałości jak i mikrotwardości uzyskano po wyżarzaniu z dodatkowym starzeniem. 

Evaluation of microhardness and strength properties of trimetalic composite AA2519-AA1050-TI6AL4V after various heat treatments 

Abstract

The article presents results of tests of the trimetalic joint AA2519-AA1050-Ti6Al4V performed by explosive welding. Shown characteristics of bending of trimetal in a raw state, after annealing at 530 °C for 120 minutes and annealing with additionally aging at 165 °C for 600 minutes. For the obtained specimens were performed bending tests acc. to ASTM E-290-14 and analysis of microhardness changes in the joint. Performed studies shown that the applied heat treatments increases, in varying degrees, strength and microhardness of each layer of trimetal. The largest increase of strength and microhardness was obtained after annealing with additional aging. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
M. Najwer and P. Niesłony, “Ocena mikrotwardości oraz własności wytrzymałościowych trimetalu AA2519-AA1050-TI6AL4V po różnych obróbkach cieplnych”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 4, Apr. 2016.
Section
Articles

References

Walczak W.: Zgrzewanie wybuchowe metali i jego zastosowanie. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 1989.

Dyja H., Maranda A., Trąbiński R.: Zastosowanie technologii wybuchowych w inżynierii materiałowej. Politechnika Częstochowska – Wydawnictwo. Częstochowa 2001.

Pocica A., Bański R., Waindok P., Szulc Z., Gałka A.: Wpływ czasu obróbki cieplnej na własności bimetalu tytan-stal, XVI Międzynarodowa Konferencja ,,Spawanie w energetyce”. Opole-Jarnołtówek 23-25 kwietnia 2008, Opole 2008.

Dobrzański L.: Metalowe materiały inżynierskie. Wydawnictwo Naukowo- Techniczne. Warszawa 2004

ASTM E-290-14 Standard Test Methods for Bend Testing of Material for Ductility.