Mikrostruktura i właściwości stali o wysokiej wytrzymałości AHSS

Main Article Content

Sławomir Krajewski
Jerzy Nowacki

Abstract

Przedstawiono nowe stale o wysokiej wytrzymałości AHSS na podstawie analizy danych źródłowych. Zaprezentowano składy chemiczne i właściwości mechaniczne wybranych gatunków tych stali. Stale o wysokiej wytrzymałości coraz częściej używane są w przemyśle motoryzacyjnym oraz w budowie ciężkich maszyn. Właściwości mechaniczne i ciągliwość tych stali pozwalają na projektowanie lżejszych i bardziej wytrzymałych konstrukcji o dotąd nieosiągalnych możliwościach. Spawalność stali AHSS jest dobra. Dzięki prostemu składowi chemicznemu i małej liczbie dodat- ków stopowych możliwość doboru metody i parametrów spawania jest szeroka i dotyczy zarówno zgrzewania, jak i spawania metodami MMA, GTA i GMA.

Microstructure and mechanical properties of advanced High–Strength Steels (aHss) 

Abstract

The characteristic of this novel group of steels is done on literature source bases. Chemical composition and mechanical properties of representatives of different groups of these steels is presented. Advanced High-Strength Steels are increasingly used in the automotive industry and in the construction of heavy machines. The mechanical properties and toughness of these steel permit to design lighter and high strength structures with previously unattainable possibilities. Weldability of these steels is defined as a good. Due to a plain chemical composition and small amount of alloying elements, possibility of welding method and parameters selection is large and allow use well known resistance spot welding as well as MMA, GTA and GMA methods. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
S. Krajewski and J. Nowacki, “Mikrostruktura i właściwości stali o wysokiej wytrzymałości AHSS”, Weld. Tech. Rev., vol. 83, no. 7, Jul. 2011.
Section
Articles

References

Chatterjee S., Murugananth M., Bhadeshia H.k.D.H., δ-TRIP Steel. Materials Science and Technology, Issue 23/2007, s. 817-823.

Lis A.k., Gajda B., Modelling of the DP and TRIP microstructure in the CMnAlSi automotive steel, Jurnal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 15 Issue 1-2/2006, s. 127-134.

Yi H.L., Lee k.Y., Bhadeshi H.k.D.H., Stabilisation of ferrite in hot rolled δ-TRIP steel, Materials Science and Technology, Vol. 27, No. 2/2011/525-529.

Senkara J., Współczesne stale karoseryjne dla przemysłu motoryzacyjnego i wytyczne technologiczne ich zgrzewania, Przegląd Spawalnictwa nr 11/2009, s. 3-7.

Hofmann H., Mattissen D., Schaumann T. W., Advanced cold rolled steels for automotive applications, Steel Research International Issue 1/2009, s. 22-28.

Prospekt AHSS, Material data sheet. Cold-rolled quenched & tempered steel, boronalloyed, for cold forming and subsequent hot forming, (suitable for press hardening), Salzgitter Flachstahl 11-12/2005.

Prospekt AHSS, Retained-austenite RA-k® For complex high-strength components, Thyssenkrupp Steel, 2008.

Prospekt AHSS, SZMS1200 Martensitic grade, Salzgitter Flachstahl, 2006.

Prospekt AHSS, TRIP (TRansformation Induced Plasticity) steels, Arcelor Mittal, 2010.

Prospekt Docol AHSS, Advanced High Strength Steels for the automotive industry, SSAB Swedish Steel, 2010.

Prospekt Docol AHSS, Docol DP/DL Zimnowalcowana stal dwufazowa, SSAB Swedish Steel, 2009.

Prospekt Docol AHSS, Docol M Zimnowalcowana stal martenzytyczna, SSAB Swedish Steel, 2008.

Prospekt Dogal AHSS, Dogal 600 i 780 CP Zaawansowane stale o wysokiej wytrzymałości, SSAB Swedish Steel 2008.

Prospekt Dogal AHSS, Dogal 600 i 800 DP. Stal o extra i ultra wysokiej wytrzymałości, SSAB Swedish Steel, 2010.

Prospekt Ruukki, Blachy walcowane na gorąco, w arkuszach i kręgach. Blachy pancerne Ramor, Ruukki, 2009.

Prospekt Ruukki, Metal coated steel sheets and coils. Ultra high-strength formable steels Litec, 2009.

Referencje Ruukki, Wysokowytrzymała stal optim Ruukki – stal, którą się wybiera, Ruukki, 2010.

Technical Transfer Dispatch, Advanced Vehicle Concept, 6/2001.