Durability of welded water supply pipelines made of austenitic stainless steels

Main Article Content

Jerzy Łabanowski
Mateusz Jurkowski
Dariusz Fydrych
Grzegorz Rogalski

Abstract

Two cases of premature failure of welded water supply pipelines made of stainless steel are presented in this article. Metallographic examinations and EDX microanalysis of the corrosion products on selected samples has been carried out to determine causes responsible for failures. Examinations revealed that main causes of welded water supply pipelines failure were welding imperfections which lead to the corrosion damage. On the basis of received results conclusions about causes of pipelines damages and recommendations for durability of welded water supply pipelines made of austenitic stainless steels were formed. 


in polish

Trwałość spawanych instalacji wodnych wykonanych z nierdzewnych stali austenitycznych

W artykule przedstawiono dwa przypadki przedwczesnych uszkodzeń spawanych instalacji wodnych wykonanych ze stali odpornej na korozję. W celu ustalenia przyczyn uszkodzenia instalacji przeprowadzono badania metalo- gra czne makro- i mikroskopowe oraz mikroanalizę składu chemicznego EDS na próbkach pobranych z reprezentatywnych miejsc. Wykazano, że głównymi przyczynami awarii rurociągów wody pitnej były niezgodności spawalnicze, które przyczyniły się do korozyjnego uszkodzenia instalacji. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wnioski dotyczące przyczyn uszkodzenia odcinków rurociągów oraz zalecenia dotyczące trwałości spawanych instalacji wodociągowych ze stali nierdzewnych austenitycznych. 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
J. Łabanowski, M. Jurkowski, D. Fydrych, and G. Rogalski, “Durability of welded water supply pipelines made of austenitic stainless steels”, Weld. Tech. Rev., vol. 89, no. 8, Aug. 2017.
Section
Original Articles

References

A. Górecki: Trwałość instalacji – materiały metalowe instalacji wodnych, INSTAL, nr 7-8, s. 60-63, 2008.

PN-EN 12502 1-4:2006 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Wytyczne do oceny ryzyka wystąpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania wody. Część 4: Czynniki oddziaływujące na stale odporne na korozję w urządzeniach energetycznych.

PN-EN 10312:2006 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu wody i innych płynów wodnych – Warunki techniczne dostawy.

Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PN-EN 10088-2:2007 Stale odporne na korozję – Część 2: Warunki
techniczne dostawy blach i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia.

J. Łabanowski, M. Głowacka: Eksploatacyjne uszkodzenia stali austenitycznych”, Przegląd Spawalnictwa, nr 12, s. 3-9, 2010.

S. Pankaj, R. Himadri: Pitting corrosion failure of an AISI stainless steel pointer rod, Engineering Failure Analysis, vol. 44, s. 400-407, 2014.

J. Łabanowski, M. Głowacka: Przebarwienia powierzchni złączy spawanych stali odpornych na korozję, Przegląd Spawalnictwa, nr 6, s. 3-6, 2008.

G. Rogalski, J. Łabanowski, D. Fydrych, A. Świerczyńska: Wpływ obróbki cieplnej na właściwości spawanych austenitycznych rur wymienników ciepła, Przegląd Spawalnictwa, nr 6, s. 24-31, 2014.

A. Świerczyńska, G. Rogalski, D. Fydrych: Badania struktury i właściwości spawanych austenitycznych rur wymienników ciepła, Przegląd Spawalnictwa, nr 6, s. 11-16, 2010.

T. von Moltke, P. C. Pistorius, R. F. Sandenbergh: The in uence of heat-tinted surface layers on the corrosion resistance of stainless steels, INFA- CON 6, Proceedings of the 1st International Chromium Steel and Alloys Congress, Cape Town, vol. 2, Johannesburg, SAIMM, s. 185-195, 1992.

K. Kimbrel: Determinig acceptable levels of weld discolouration on mechanically polished and elecropolished stainless steel surfaces, Pharamaceutical Engineering, vol. 31, no. 6, 2011.

S. Trigwell, G. Selvaduray: Effects of welding on the passive oxide lm of electropolished 316L stainless steel, Journal of Material’s Processing Technology, vol. 166, s. 30-43, 2005.

D. Kuta: Obróbka plastyczna stali kwasoodpornej w Instalcompact, INSTAL, nr 10, s. 41- 42, 2013.

A. Górecki: Stale odporne na korozję jako materiał instalacji wodnych, INSTAL, nr 7-8, s. 56-57, 2002.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>