Aluminium w budowie zbiorników ciśnieniowych - Wymagania dotyczące materiałów rodzajów złączy technologii spawania kontroli i badań wg PN-EN 13445-8:2009

Arkadiusz Makówka, Adam Ogrodnik

Abstrakt


W artykule przedstawiono wymagania dotyczące wytwarzania zbiorników ciśnieniowych z aluminium i jego stopów określone w PN-EN 13445-8:2009 [1]. Opisano szczegółowo zagadnienia obejmujące: wybór materiałów podstawowych, ograniczenia stosowania niektórych rodzajów złączy spawanych, technologię spawania oraz badania złączy spawanych. 

Aluminium in the construction of pressure vessels
- Requirements for materials welding technology types of joints controls and testing according to PN-EN 13445-8: 2009 

The paper presents manufacturing issues for pres- sure vessels of aluminium and aluminium alloys speci- fied in the standard of PN-EN 13445-8:2009 [1]. A choice of parent materials, limitations for some types of welded joints, welding procedures and examinations of welded joints have been described in details. 
Słowa kluczowe


zbiorniki ciśnieniowe; aluminium; technologia spawania; pressure vessels; aluminium; welding procedure

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


PN-EN 13445-8:2009 Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe – Część 8: Dodatkowe wymagania dotyczące zbiorników ciśnie- niowych wykonanych z aluminium lub stopu aluminium.

PN-EN 1252-1:2002 – Zbiorniki kriogeniczne. Materiały. Część 1: Wy- magania dotyczące ciągliwości w temperaturze poniżej -80 °C.

PN-EN 12392:2004 Aluminium i stopy aluminium – Wyroby przerobio- ne plastycznie – Specjalne wymagania dla wyrobów przeznaczonych do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych.

PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium – Wyroby przerobione plastycznie – Oznaczenia stanów.

PN-EN 573-3:2014-02 Aluminium i stopy aluminium – Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie – Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów.

PN-EN 1011-4:2002 – Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania meta- li. Część 4: Spawanie łukowe aluminium i stopów aluminium.

PN-EN ISO 9692-3:2004+A1:2005 – Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczące przygotowanie złączy. Część 3: Spawanie aluminium i jego stopów elektrodą metalową i elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v87i6.347

Refbacks

  • There are currently no refbacks.