Aluminium w budowie zbiorników ciśnieniowych - Wymagania dotyczące materiałów rodzajów złączy technologii spawania kontroli i badań wg PN-EN 13445-8:2009

Main Article Content

Arkadiusz Makówka
Adam Ogrodnik

Abstract

W artykule przedstawiono wymagania dotyczące wytwarzania zbiorników ciśnieniowych z aluminium i jego stopów określone w PN-EN 13445-8:2009 [1]. Opisano szczegółowo zagadnienia obejmujące: wybór materiałów podstawowych, ograniczenia stosowania niektórych rodzajów złączy spawanych, technologię spawania oraz badania złączy spawanych. 

Aluminium in the construction of pressure vessels
- Requirements for materials welding technology types of joints controls and testing according to PN-EN 13445-8: 2009 

The paper presents manufacturing issues for pres- sure vessels of aluminium and aluminium alloys speci- fied in the standard of PN-EN 13445-8:2009 [1]. A choice of parent materials, limitations for some types of welded joints, welding procedures and examinations of welded joints have been described in details. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
A. Makówka and A. Ogrodnik, “Aluminium w budowie zbiorników ciśnieniowych - Wymagania dotyczące materiałów rodzajów złączy technologii spawania kontroli i badań wg PN-EN 13445-8:2009”, Weld. Tech. Rev., vol. 87, no. 6, Jun. 2015.
Section
Articles

References

PN-EN 13445-8:2009 Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe – Część 8: Dodatkowe wymagania dotyczące zbiorników ciśnie- niowych wykonanych z aluminium lub stopu aluminium.

PN-EN 1252-1:2002 – Zbiorniki kriogeniczne. Materiały. Część 1: Wy- magania dotyczące ciągliwości w temperaturze poniżej -80 °C.

PN-EN 12392:2004 Aluminium i stopy aluminium – Wyroby przerobio- ne plastycznie – Specjalne wymagania dla wyrobów przeznaczonych do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych.

PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium – Wyroby przerobione plastycznie – Oznaczenia stanów.

PN-EN 573-3:2014-02 Aluminium i stopy aluminium – Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie – Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów.

PN-EN 1011-4:2002 – Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania meta- li. Część 4: Spawanie łukowe aluminium i stopów aluminium.

PN-EN ISO 9692-3:2004+A1:2005 – Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczące przygotowanie złączy. Część 3: Spawanie aluminium i jego stopów elektrodą metalową i elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych.