Degradation of 13CrMo4-5 steel microstructure working under creep conditions in the context of boiler components durability

Main Article Content

Adam Ogrodnik

Abstract

The article contains the model images of the 13CrMo4-5 (15HM) steel microstructure degradation working in creep conditions of pressure zone for the boiler. The material being tested is given class structure according to the state of the microstructure, including: the degree of development of the processes of precipitation in relation to the degree of exhaustion. In graphical form shows the microstructure of a reference class to the degree of exhaustion, made on the basis of changes in the structure of it is: the degree of disintegration of the individual phases and level of pre- cipitation processes and the degree of development of in- ternal damage. The tables summarize the proposed periods of admission to further exploitation depending on the class structure and the corresponding degree of exhaustion.


in polish

Degradacja mikrostruktury stali 13CrMo4-5 pracującej w warunkach pełzania w kontekście trwałości konstrukcji kotłowych

Artykuł zawiera modelowe obrazy kolejnych etapów degradacji mikrostruktury stali 13CrMo4-5 (15HM, Wr nr.: 1.7335) pracującej w warunkach pełzania charakterystycznego dla części ciśnieniowej kotła i innej armatury energetycznej. Na podstawie uzyskanych wyników, dla badanego materiału zaproponowano klasy mikrostruktury w zależności od jej stanu, w tym również stopnia rozwoju procesów wydzieleniowych w powiązaniu ze stopniem wyczerpania. W postaci graficznej przedstawiono odniesienie klas mikrostruktury do stopnia wyczerpania. Dokonano tego na podstawie oceny zmian w strukturze to jest: stopnia rozpadu poszczególnych faz, stopnia rozwoju procesów wydzieleniowych oraz stopnia rozwoju wewnętrznych uszkodzeń. Zestawiono w tabeli okresy dopuszczenia do dalszej eksploatacji w zależności od klasy struktury i odpowiadającego stopnia wyczerpania. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
A. Ogrodnik, “Degradation of 13CrMo4-5 steel microstructure working under creep conditions in the context of boiler components durability”, Weld. Tech. Rev., vol. 89, no. 4, Apr. 2017.
Section
Original Articles

References

J. Dobrzański, A. Hernas: Sprawozdanie nr P/XII-2/2014 Zasady diagnostyki i oceny trwałości eksploatacyjnej elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania Etap I.

J. Dobrzański, A. Hernas: Sprawozdanie nr P-2/III-1/2015 Zasady diagnostyki i oceny trwałości eksploatacyjnej elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania Etap II.

Praca zbiorowa: Materiały Techniczne Urzędu Dozoru Technicznego nr 3/2013, Zasady diagnostyki i oceny trwałości eksploatacyjnej elemen- tów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania.

Praca zbiorowa: Materiały stosowane w energetyce cieplnej, wyd. Politechniki Częstochowskiej, 2003.

T. Chmielewski: Projektowanie procesów technologicznych spawalnictwo, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2013.

K. Ferenc, T. Chmielewski i inni: Technika spawalnicza w praktyce: poradnik inżyniera, konstruktora i spawacza, Verlag Dashofer, 2009.

T. Sałaciński: SPC Statistical Process Control, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015.

W Kramarek, T Sałaciński: Energetyka jądrowa na świecie (1), Przegląd Techniczny vol. 20, s. 13-19, 2013.

P. Urbańczyk, J. Słania, G. Golański: Wpływ pełzania na uszkodzenia złącza spawanego rurociągu pary świeżej, Przegląd Spawalnictwa, vol. 86 (4), s. 23-30, 2014.

M. Kwiecień, A. Głowacki: Pełzanie jako zjawisko ograniczające długotrwałą eksploatację rurociągów parowych, Energetyka, nr 7, s. 556-560, 2013.

Soo Woo Nam: Assessment of damage and life prediction of austenitic stainless steel under high temperature creepfatigue interaction condition, Materials Science and Engineering: A, Vol. 322 (1-2), p. 64-72, 2002. http://dx.doi.org/10.1016/S0921-5093(01)01118-2

Y. Takahashi: Study on creep-fatigue evaluation procedures for high-chromium steels — Part I: Test results and life prediction based on measured stress relaxation, International Journal of Pressure Vessels and Piping, vol. 85 (6), p. 406-422, 2008.

R. Frith, M. Stone: A proposed new pressure vessel design class, International Journal of Pressure Vessels and Piping, vol. 139-140, p. 4-11, 2016.

A. Ogrodnik, T. Chmielewski: Diagnostyka i ocena trwałości elementów kotła ze stali 16Mo3 pracującego w warunkach pełzania, Przegląd Spawalnictwa, vol. 89 (2), s. 37-43, 2017.