Corrosion of weldment made on austenitic steel X2CrNi18-9 caused by sigma phase

Marzena Lachowicz, Dominika Nowak, Maciej Lachowicz

Abstrakt


The paper presents results of the research performed in order to determine causes of corrosion of the part made of austenitic steel of the X2CrNi18-9 grade. In particular the corrosion was observed in the areas of welded joints. It has been found that the cause of the corrosion was presence of the sigma phase precipitated during welding of the tested structural components. Also, it has been found that austenite shows the anodic character in relation to the sigma phase, which led to initiation of corrosion pits, as a result of the galvanic effect created, and further development of the corrosion. 


in polish

Korozja połączenia spawanego wykonanego na stali austenitycznej X2CrNi18-9 wywołana występowaniem fazy sigma

W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w celu ustalenia przyczyny wystąpienia korozji elementu wykonanego ze stali austenitycznej gatunku X2CrNi18-9. Korozję obserwowano w szczególności w obszarach występowania złączy spawanych. Stwierdzono, że przyczyną powstania korozji była obecność fazy sigma wydzielonej podczas spawania badanych elementów konstrukcyjnych. Stwierdzono, że austenit wykazuje anodowy charakter w stosunku do fazy sigma, co prowadzi do inicjacji wżerów korozyjnych w wyniku powstającego efektu galwanicznego i dalszego rozwoju korozji. 

 


Słowa kluczowe


X2CrNi18-9; austenitic steel; welded joint; sigma phase; corrosion

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


C.-C. Hsieh, W. Wu: Overview of Intermetallic Sigma (σ) Phase Precipitation in Stainless steels, vol. 2012, ISRN Metallurgy, pp. 2-17, 2012.

Y. S. Na, N. K. Park, R. C. Reed: Sigma morphology and precipitation mechanism in Udimet 720Li, vol. 43, Scripta Materiala, pp. 585-590, 2000.

R. L. Plaut, C. Herrera, D. M. Escriba, P. R. Rios, A. F. Padilha: A short review on wrought austenitic stainless steels at high temperatures: processing, microstructure, properties and performance; vol. 10, nr 4, pp. 453-460, 2007.

D. M. E. Villanueva, F. C. P. Junior, R. L. Plaut, A. F. Padilha: Comperative study on sigma phase precipitation of three types of stainless steels: austenitic, superferritic and duplex; vol. 22, nr 9, pp. 1098-1104, 2006.

E. Tasak, A. Ziewiec, M. Ciesielka: Pękanie połączeń spawanych eksploatowanych w podwyższonych temperaturach, vol. 7, s. 7-9, 2007.

E. Tasak: Metalurgia spawania, Kraków, 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v89i8.800

Refbacks

  • There are currently no refbacks.