Wpływ cyklu cieplnego na właściwości zgrzewanych wybuchowo złączy stal-aluminium

Dariusz Fydrych, Grzegorz Rogalski, Włodzimierz Walczak

Abstrakt


W artykule omówiono budowę, właściwości oraz technologię wytwarzania trójwarstwowych łączników zgrzewanych wybuchowo typu stal-stop aluminium AlMg. W łącznikach tego typu występuje połączenie stali z aluminium, które decyduje o ich właściwościach eks- ploatacyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na proces spawania łączników, który może być przyczyną znaczącego spadku wytrzymałości złączy stal-aluminium. Przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych (wytrzymałości na odrywanie oraz mikrotwardości) newralgicznego obszaru złączy zgrzewanych wybuchowo po obróbce cieplnej. Na ich podstawie podjęto próbę wyjaśnienia mechanizmów decydujących o zmniejszaniu wytrzymałości połączenia stal-aluminium pod wpływem oddziaływania cyklu cieplnego. 

Effect of thermal cycle on properties of explosion welded steel-aluminum joints 

Abstract

The article presents the construction, properties and manufacturing technology of explosion welded three- layer steel-aluminum alloy AlMg transition joints. In this type of connectors, joining of steel and aluminum occurs, which determines their exploitation properties. Particular attention has been given to the process of welding of transition joints, which may cause a significant decrease in the strength of steel-aluminum welds. The results of tests of mechanical properties (ram tensile strength and microhardness) of vulnerable area of explosion welded joints after heat treatment were shown. On their basis an attempt was made to elucidate the mechanisms affecting the reduction of strength of the steel-aluminum welds due to the thermal cycle. 
Słowa kluczowe


zgrzewanie wybuchowe; explosion welding; steel-aluminum joints

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bielawski J., Krysiak E., Lewandowski B., Stolarski A., Walczak W.: Wytwarzanie łączników bimetalowych stal-stop AlMg5. Przegląd Spawalnictwa 3/1983.

Chladek L., Nemecek J., Vacek J.: Vybuchove svarovani kovu

a pribuzne procesy. SNTL, Praha 1979. [8]

Dieribas A. A.: Fizika uprocznienia i swarki wzrywom. Nauka, Nowosybirsk 1980.

Fydrych D.: Badania wpływu temperatury na wytrzymałość i strukturę połączeń Al-stal w łączniku stal-A1- AlMg5.

Praca dyplomowa stopnia magisterskiego. Politechnika Gdańska 2000.

Fydrych D., Morawiec M., Walczak W.: Wpływ temperatury

i czasu wygrzewania na wytrzymałość połączeń stalaluminium w łączniku stal-A1-AlMg4,5Mn zgrzanym wybuchowo. VI Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza „Jakość w Spawalnictwie”, Międzyzdroje, 8-10.05.2001.

Leszczyński T., Polak H.: Wyznaczanie temperatury łączników St41+A1+PA11 spawanych z blachą PA11. Przegląd Spawalnictwa 5/91.

Palmer T. A., Elmer J. W., Brasher D., Butler D., Riddle R.: Development of an explosive welding process for producing high-strength welds between niobium and 6061-T651 aluminum. Welding Journal 11/2006.

Saperski M., Lewandowski B.: Zastosowanie łączników aluminiowo-stalowych w przemyśle okrętowym. Przegląd Spawalnictwa 7/1987.

Tricarico L., Spina R.: Mechanical strength of Fe/Al structural transition joints subject to thermal loading. Archives of Materials Science and Engineering 2/2009.

Walczak W.: Zgrzewanie wybuchowe metali i jego zastosowania. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1989.

Walczak W.: Charakterystyki połączeń zgrzanych wybuchowo między niektórymi metalami i stopami. Przegląd Spawalnictwa 2-3/1998.

Wronka B.: Testing of explosive welding and welded joints. The microstructure of explosive welded joint and their mechanical properties. Journal of Materials Science 45 (13), 2010, pp. 3465-3469.

Instrukcja spawania łączników typu stal-aluminium. Stocznia Północna SA 10/91.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v85i6.250

Refbacks

  • There are currently no refbacks.