Zgrzewanie garbowe w obliczeniach metodą elementów skończonych

Zygmunt Mikno, Szymon Kowieski, Zbigniew Bartnik, Wiesław Derlukiewicz

Abstrakt


W artykule przedstawiono wyniki optymalizacji procesu zgrzewania garbowego blach (garb niepełny) dla materiału DX53 i grubości 1,5 mm. Przeprowadzono obliczenia MES z wykorzystaniem oprogramowania SORPAS. Dokonano zmian parametrów zadanych procesu zgrzewania w szerokim zakresie tj. prądu zgrzewania od 8 do 12 kA, siły docisku elektrod od 110 do 440 dan (od 50% do 200% wartości nominalnej) i czasu zgrzewania 300 ms. Uzyskane wyniki przedstawiono w formie tabelarycznej, obrazów rozkładu temperatury i analizy graficznej wielkości jądra zgrzeiny od parametrów zadanych (prąd zgrzewania, siła docisku elektrod) wykorzystując oprogramowanie do analizy danych STATISTICA.

Projection welding by finite elements method calculation 

Abstract

The article presents the results of the optimisation of projection welding of 1.5 mm thick DX53 steel grade sheets (incomplete projection) carried out with the help of a pneumatic electrode pressure system. The research-related FEM calculations were made using the SORPAS software. Welding process pre-set parameters were changed in a wide range of a) welding current (8kA - 12kA), electrode pressure force (110dan - 440dan) (from 50% to 200% of the nominal value); welding time being 300ms. The results obtained, depending on the preset parameters (welding current, electrode pressure force) are presented in the form of tables as well as the images of temperature distribution and of the weld nugget graphic analysis. The presentation of the results was prepared using the STATISTICA data analysis software. 
Słowa kluczowe


MES; FEM; zgrzewanie garbowe; projection welding

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


http://sorpas.com/

Papkala H.: Zgrzewanie oporowe metali, wydawnictwo KaBe

Krosno 2003.

Papkala H.: Wytyczne doboru właściwej technologii zgrzewania

punktowego, garbowego i liniowego blach w oparciu o właściwości fizyczne metali. Instytut Spawalnictwa Gliwice. 1990.

Poradnik Inżyniera, Spawalnictwo tom 1, 2 WNT Warszawa

www.statistica.pl
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v85i11.184

Refbacks

  • There are currently no refbacks.